Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa II : Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane

Authors

Mirosław Skarżyński
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4861-8558

Keywords:

polskie językoznawstwo, Jan Baudouin de Courtenay

Synopsis

W 2011 r. w serii „Biblioteka LingVariów” ukazały się Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa, na które złożyła się korespondencja pięciu polskich lingwistów przełomu XIX i XX w. – Jana Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Rozwadowskiego i Henryka Ułaszyna – pochodząca ze zbiorów warszawskiego Archiwum PAN i krakowskiego Archiwum Nauki PAN i PAU, opracowana przez Annę Czelakowską i piszącego te słowa. Był to w pewnym sensie „produkt uboczny” kwerend prowadzonych w obu archiwach w innym celu. Okazało się jednak, że da się wyodrębnić spory (choć zapewne niekompletny) zbiór korespondencji grupy uczonych, w zasadniczej swej części odnoszący się do początków naukowego językoznawstwa w Polsce i przynoszący wiele interesujących informacji o ich pracy, działalności organizacyjnej, także opinii, których nie spotka się w tekstach publikowanych, czyli oficjalnych. Uznaliśmy, że takie materiały źródłowe warte są opublikowania, nawet jeśli obecnie tylko bardzo nieliczni badacze interesują się przeszłością polskiej lingwistyki, a wśród młodszych czy znacznie młodszych kolegów spotyka się często dość dziwne przekonanie, że warto czytać tylko nowe i najnowsze teksty, co czasem prowadzi do fascynacji pozornymi odkryciami… Ameryki.
Wydając wspomnianą edycję listów grupy krakowskiej (Łoś, Nitsch, Rozwadowski) i osób „wspomagających” (Baudouin, Ułaszyn), nie planowano kontynuacji, dlatego nie ma ona – obecnie dopiero zasadnego – numeru jeden. Dziś trzeba ją uznać za tom I, niniejszą książkę traktując jako tom II, z podtytułem Jan Baudouin de Courtenay. Teksty mniej znane.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ I
 • 1. Autobiogram (Бодуэн де Куртенэ, Иван Александрович) .......... 23
 • 2. Sprawozdania delegowanego przez Ministerstwo Oświecenia Publicznego za granicę w celu naukowym I.A. Baudouina de Courtenay o zajęciach językoznawczych w 1872 i 1873 r. .......... 59
 • ROZDZIAŁ II
 • 3. Niektóre ogólne uwagi o językoznawstwie i języku. (Wstępny wykład na Katedrze Gramatyki Porównawczej Języków Indoeuropejskich, wygłoszony 17/29 grudnia 1870 r. na Uniwersytecie Petersburskim) .......... 105
 • 4. O mieszanym charakterze wszystkich języków (О смешанном характере всех языков) .......... 135
 • 5. O pewnym stałym kierunku zmian językowych w związku z antropologią .......... 145
 • 6. Językoznawstwo .......... 161
 • 7. Kilka słów o gramatyce porównawczej języków indoeuropejskich (Несколько слов о сравнительной грамматике индо-европейских языков I. Бодуэна де Куртенэ) .......... 195
 • 8. Znaczenie języka jako przedmiotu nauki szkolnej .......... 237
 • 9. Przedmowa do Błatnej muzyki (Предисловие) .......... 247
 • ROZDZIAŁ III
 • 10. O języku pomocniczym międzynarodowym. (Odczyt publiczny wygłoszony w Warszawie 5 maja 1908 r.) .......... 259
 • 11. Nieznane wystąpienie J. Baudouina de Courtenay na zebraniu towarzystwa „Espero” 14 kwietnia 1918 r. w Piotrogrodzie w sprawie języka międzynarodowego (Неизвестное выступление И.А. Бодуэна де Куртенэ по проблеме международного языка) .......... 285
 • 12. Słowo i „słowo” (Слово и „слово”) .......... 289
 • 13. O teorii „słowa jako takiego” i „litery jako takiej” (К теории „слова как такового” и „буквы как таковой”) .......... 293

Published

September 16, 2016 — Updated on July 26, 2023

Versions

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-692-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-691-1