Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczypospolitej (1980-1994): Projekty i inicjatywy ustawodawcze ludzie, dokonania i oceny

Authors

Stanisław Grodziski (ed)

Keywords:

podstawy ustrojowe, III Rzeczypospolita

Synopsis

THE CONTRIBUTION OF THE KRAKÓW AND NATIONAL LEGAL ENVIRONMENT TO THE CONSTRUCTION OF THE POLITICAL FOUNDATIONS OF THE THIRD POLISH REPUBLIC (1980-1994): LEGISLATIVE PROJECTS AND INITIATIVES PEOPLE, ACHIEVEMENTS AND EVALUATIONS

Few events in the post-war history of Poland brought about such significant effects as the creation of Solidarity. During the 16-months of the so-called “Solidarity carnival”, representatives of various social groups undertook a series of activities aimed at improving the situation in communist Poland, plunged in an economic and political crisis. A particularly valuable initiative was undertaken by a group of lawyers from the Center for Civic Legislative Initiatives (COIU) together with its Social Legislative Council (SRL). Since the creation of COIU in January 1981, the jurists associated in this organization have developed dozens of social draft bills. Their work was stopped on December 13, 1981 when the martial law was introduced, but under the influence of the political and systemic transformation of 1989, opposition lawyers reactivated their efforts, significantly contributing to introducing legal changes in Poland.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Prace i osiągnięcia Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” .......... 9
  Stanisław Grodziski
 • Kalendarium Centrum Obywatelskich Inicjatyw NSZZ „Solidarność” .......... 17
  Mateusz Stanaszek
 • Biogramy uczestników Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” .......... 35
  Michał Kozioł
 • Geneza Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ „Solidarność” .......... 55
  Mateusz Stanaszek
 • CZĘŚĆ I. PRACE CENTRUM OBYWATELSKICH INICJATYW USTAWODAWCZYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” WE WSPOMNIENIACH I RELACJACH
 • Mój kontakt z ideami Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”. Wspomnienia .......... 67
  Krzysztof Bednarski
 • Wspomnienia adwokata-obrońcy w procesach politycznych w stanie wojennym .......... 73
  Andrzej Buczkowski
 • W 35-lecie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” .......... 77
  Zbigniew Bujak
 • Wspomnienie .......... 83
  Zbigniew Cichoń
 • Wkład Społecznej Rady Legislacyjnej w proces transformacji mass mediów w Polsce .......... 89
  Izabela Dobosz
 • Wspomnienie o czasach minionych .......... 99
  Aleksander Herzog
 • Początki „Solidarności” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Garść wspomnień .......... 107
  Artur Janicki
 • Społeczna Rada Legislacyjna .......... 117
  Artur Janicki
 • Wspomnienie z prac w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” .......... 123
  Krzysztof W. Kasprzyk
 • Wspomnienia z okresu od września 1980 do 13 grudnia 1981 .......... 127
  Krzysztof Kozdronkiewicz
 • Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych – spojrzenie po latach .......... 133
  Józef Lubieniecki
 • Retrospekcje związane z Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” .......... 137
  Krzysztof Hubert Łaszkiewicz
 • „Solidarność” to znaczy myśl i praca dla dobra wspólnego (Sieć 17 wiodących zakładów przemysłowych – Komisja Robotnicza Hutników i Samorząd Pracowniczy HiL – Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”) .......... 141
  Edward Nowak
 • W perspektywie dziejowej zmiany .......... 153
  Marek Antoni Nowicki
 • Reaktywacja Prokuratorii Generalnej w latach 1980-2005 .......... 159
  Stefan Płażek
 • Gazeta Szumowskiego w debacie o zmianie prawa .......... 163
  Jerzy Sadecki
 • Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności”. Garść wspomnień z lat 80 .......... 169
  Krystyna Sieniawska
 • Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze „Solidarności” .......... 179
  Bogusław Sonik
 • 35-lecie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” (wspomnienia asystenta oraz prezesa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ) .......... 189
  Andrzej Szumański
 • Notariat Polski w drugiej połowie XX wieku .......... 193
  Andrzej Urbanik
 • Profesora Tadeusza Zielińskiego koncepcje zmian w prawie pracy .......... 201
  Barbara Wagner
 • Glosa do tekstu dr. Nyzio .......... 213
  Jan Widacki
 • Wspomnienia zwolnionego sędziego, delegata na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” .......... 215
  Piotr Wiekiera
 • Niektóre inicjatywy ustawodawcze .......... 219
  Wiesław Zabłocki
 • Prace Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” i ich wpływ na kodeks karny wolnej Polski .......... 223
  Andrzej Zoll
 • Z historii inicjatyw legislatorskich „Solidarności” .......... 227
  Czesława Żuławska
 • Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych – rola inspirująca .......... 233
  Jacek Żuławski
 • GŁOSY ŚWIADKÓW
 • 35 lat .......... 241
  Andrzej Białas
 • Chwała prawnikom! .......... 245
  Jerzy Bukowski
 • Moje wspomnienia żołnierza Armii Krajowej, samorządowca i działacza Duszpasterstwa Hutników .......... 247
  Zbigniew Ferczyk
 • „Solidarność” i prawo .......... 249
  Wojciech Grzeszek
 • Słowo o tych, co w togach demontowali socjalizm. Rzecz na miarę Konstytucji 3 Maja .......... 251
  Marek Kempski
 • Przebudzenie .......... 255
  Zygmunt Łenyk
 • Wspomnienie tych, co torowali Polakom „drogę do normalności” .......... 259
  Ks. Józef Roman Maj
 • „Solidarność” i fundament ustrojowy Rzeczypospolitej .......... 269
  Jan Majchrowski
 • Wspomnienia, refleksje i oceny solidarnościowych prac legislacyjnych Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” dla przemian w Polsce .......... 275
  Wojciech Nowak
 • Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” – jego znaczenie po latach .......... 279
  Jacek Purchla
 • „Solidarność” i prawo .......... 283
  Jan Rulewski
 • Universitas .......... 289
  Jerzy Serwacki
 • W poszukiwaniu metody na wszechwładzę komunistów .......... 293
  Dorota Stec-Fus
 • Zwycięstwo na „bożym igrzysku” .......... 297
  Jerzy Surdykowski
 • Od sprzeciwu do tworzenia .......... 305
  Antoni Tokarczuk
 • CZĘŚĆ II. Z PERSPEKTYWY CZASU
 • Andrzej Anusz Program Niezależnego Zrzeszenia Studentów jako wsparcie dla działań „Solidarności” w procesie reformowania Polski .......... 327
  Andrzej Anusz
 • Udział krakowskiego środowiska prawniczego w procesie odnowy Polski w latach 1980-1981 .......... 345
  Adam Gliksman
 • Naprawa ustroju i systemu prawnego w Polsce w dokumentach I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” .......... 369
  Adam Gliksman
 • Duszpasterstwo Prawników jako duchowe ramię „Solidarności” .......... 379
  Monika Komaniecka-Łyp
 • Konstytucja, fundament prawa i wolności .......... 393
  Michał Kozioł
 • Labor omnia vincit – wkład krakowskiego środowiska prawniczego w tworzenie podstaw ustroju Rzeczypospolitej .......... 399
  Michał Kozioł
 • Projekt nowelizacji kodeksu karnego Komisji Społecznej Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” z 1981 roku .......... 411
  Łukasz Miętkowski
 • Zespół do spraw prawa policyjnego Społecznej Rady Legislacyjnej – powstanie, prace i rola w reformie aparatu bezpieczeństwa wewnętrznego Polski w latach 1989-1990 .......... 429
  Arkadiusz Nyzio
 • Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” we wspomnieniach jego współpracowników .......... 451
  Jakub Olech
 • Prawo wyborcze – rzeczywistość i postulaty Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „Solidarności” .......... 461
  Jakub Olech
 • Budowa demokratycznego państwa prawa rozpoczęła się w 1981 r. .......... 473
  Krzysztof Sobczak
 • CZĘŚĆ III
 • Aneks źródłowy .......... 485

Downloads

Download data is not yet available.

Published

October 7, 2018

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-901-1