Ze studiów leksykologicznych i onomastycznych

Authors

Mieczysław Karaś

Keywords:

studia leksykograficzne, onomastyka

Synopsis

Redaktorzy niniejszego wyboru postanowili udostępnić te spośród studiów leksykologicznych i onomastycznych M. Karasia, które zostały opublikowane w mniej dostępnych wydawnictwach. Nie ma tu zatem artykułów zamieszczonych w „Języku Polskim”, „Poradniku Językowym”, „Biuletynie PTJ” i „Onomastikach” (czasopisma te są łatwo dostępne w głównych bibliotekach naukowych) oraz tych, które wydano po śmierci Uczonego w książce Język polski i jego historia. Wybór pism (Karaś 1986). 
Drugim czynnikiem, który zaważył na zawartości niniejszej edycji, był zamiar, by czytelnicy, którzy mniej znają prace Uczonego, mogli poznać przynajmniej fragment jego zainteresowań naukowych. Stąd taka różnorodność. Poza pracami opublikowanymi po polsku, zostały tu też wznowione dwa artykułu obcojęzyczne (po rosyjsku i angielsku).

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 9
 • STUDIA LEKSYKOLOGICZNE
 • Terminologia techniczna w gwarach .......... 17
 • Jak jest z tymi gwarami miejskimi czy też miastowymi? .......... 31
 • O hierarchii gwarowych środków stylizacyjnych (Uwagi i propozycje) .......... 43
 • O ludowych gwarach Rzeszowszczyzny .......... 55
 • Polskie nazwy ryby Esox lucius (Uwagi historyczne i próba etymologii szczupaka) .......... 75
 • Ze studiów nad słownictwem gwarowym: zbróć .......... 77
 • Ze studiów nad słownictwem nowszej polszczyzny. Nazwy ‘ścianki pudełka od zapałek, o którą się pociera główkę zapałki’ .......... 83
 • STUDIA ONOMASTYCZNE
 • Pytania onomastyczne .......... 133
 • Z morfologii onomastycznej .......... 139
 • Formanty lingwistyczne i onomastyczne .......... 147
 • O gwarowych formantach onomastycznych .......... 155
 • Лексические архаизмы в топонимии .......... 165
 • Słowiańskie sufiksy antroponimiczne -c, -j, -ń .......... 171
 • Terminologia w zakresie nazw części wsi w południowej Małopolsce .......... 175
 • Antroponimia, czyli nazwy osobowe Przędzela i okolicy w pow. niżańskim .......... 195
 • O nazwie miejscowej Rzeszów .......... 225
 • O nazwie miejscowej Limanowa .......... 231
 • Nazwa miejscowa Bizorenda .......... 239
 • Ze studiów nad toponomastyką Żywiecczyzny II. Łodygowice .......... 247
 • Nazwy miejscowe typu Poręba Żegoty, Wola Gołego .......... 253
 • Nazwy miejscowe typu Annopol, Białogard w języku polskim i w innych językach słowiańskich .......... 263
 • Lach i Wałach .......... 273
 • Stare i nowe warstwy toponimiczne w polskich Karpatach .......... 289
 • Stare i nowe warstwy toponimiczne w polskich Karpatach .......... 289
 • Scandinavian geographical names in Polish: Remarks and Suggestions .......... 303

Published

October 10, 2017

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-869-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-847-2