Słowiańska frazeologia gwarowa

Authors

Maciej Rak (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0042-1406
Kazimierz Sikora (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5686-1278

Keywords:

frazeologia gwarowa

Synopsis

Publikacja niniejszego tomu, prócz możliwości oceny rzeczywistego, wcale już niemałego dorobku frazeologii gwarowej i konfrontacji różnych stanowisk badawczych w tej dziedzinie, otwiera także pole do refleksji ogólniejszej natury. Niewątpliwie najważniejszą kwestią jest pilna potrzeba gromadzenia, należytego udokumentowania i opisania zasobu gwarowych frazeologizmów i paremii. Z dzisiejszego punktu widzenia stanowią one najcenniejszy składnik językowego obrazu świata wsi, zachowujący w sobie duchowe jądro tradycyjnej kultury agrarnej i jej aksjosfery. Jest to jednocześnie obraz coraz mniej wyrazisty i coraz trudniejszy do interpretacji, głównie za sprawą ogólnie znanych poważnych zmian kulturowo-cywilizacyjnych na wsi. Prace zamieszczone w tomie przekonują, że mimo trudności można osiągnąć interesujące wyniki naukowe.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • ZAGADNIENIA OGÓLNE
 • Co wiemy o frazeologii gwarowej w 2015 roku? .......... 13
  Anna Tyrpa
 • Czego nadal nie wiemy o frazeologii gwarowej? .......... 31
  Maciej Rak
 • „Komu Pan Bóg rozum odbiera?” – czyli kilka uwag na temat pragmatyki przysłów .......... 43
  Kazimierz Sikora
 • Щодо визначення поняття діалектна фразеологічна одиниця (на матеріалі художніх творів західноукраїнських п .......... 53исьменників)
  Олена Віталіївна Дехтярьова
 • FRAZEOGRAFIA GWAROWA
 • Dolnoserbska frazeologija. Aktualna źěłabnosć mjazy rewitalizaciju rěcy a historiskeju frazeologiju .......... 65
  Fabian Kaulfürst
 • O problemach leksykograficznego opisu frazeologii w słownikach gwarowych (na przykładzie Słownika gwar śląskich) .......... 75
  Lidia Przymuszała
 • FRAZEOLOGIA ŹRÓDŁEM WIEDZY O CZŁOWIEKU
 • Wartościowanie w animalistycznej frazematyce gwar polskiego Podtatrza .......... 89
  Maciej Rak
 • Frazeologizmy i paremie białoruskich gwar grodzieńskich jako źródło rekonstrukcji obrazu świata mieszkańców wielonarodowościowego regionu .......... 109
  Katarzyna Konczewska
 • Ciało człowieka we frazeologii okolic Tarnowa .......... 125
  Magdalena Duda
 • Бойківські весільні фразеологізми: етнокультурне прочитання .......... 137
  Наталія Хібеба
 • SACRUM I PROFANUM
 • Паремії зі святописемними антропонімами в лексикографічному збірнику Галицько-руські народнї приповідки Івана Франка .......... 157
  Галина Тимошик
 • Święty Mikołaj w polskiej gwarowej przestrzeni paremiologicznej. Glosa do kulturowego wizerunku biskupa Miry .......... 183
  Emil Popławski
 • Ś ciebie mo dioboł pociechę. O charakterze człowieka na podstawie frazeologizmów i paremii z pola leksykalno-semantycznego <DIABEŁ> .......... 195
  Renata Dźwigoł
 • Етнокодування міфологічних уявлень про чорта в українській діалектній фразеології .......... 209
  Ірина Чибор
 • Інтерпретація паремій із мікрообразом-символом сонце в лексикографічному збірнику Галицько-руські народні приповідки Івана Франка .......... 219
  Зоряна Василько
 • Paralusz i inne „odmiany złośliwych diabłów”, czyli o związkach między chorobą a diabłem we frazeologii gwarowej .......... 229
  Monika Buława
 • BIEDA
 • Językowy obraz pożywienia ludności wiejskiej w sytuacjach niedostatku materialnego (na przykładzie wybranych frazemów) .......... 253
  Ewa Młynarczyk
 • Językowy obraz biedy w związkach frazeologicznych i paremiach o charakterze gwarowym .......... 267
  Ilona Gumowska

Published

September 30, 2016

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISMN-13 (25)

978-83-7638-739-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-738-3