Nie nad rzekami Babilonu : antologia poezji jidysz w powojennej Polsce

Authors

Magdalena Ruta (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

poezja jidysz, antologia poezji

Synopsis

Prezentowana antologia ma przybliżyć nieobecną (lub obecną w niewielkim wymiarze) w świadomości polskiego (i światowego) czytelnika poezję jidysz, która powstawała i była publikowana w powojennej Polsce przez ponad dwadzieścia lat. Zasadniczym kryterium, które decydowało o doborze utworów umieszczonych w tym tomie, uczyniłam czas i miejsce powstania i/lub publikacji. Oznacza to, że zaprezentowałam tutaj jedynie te wiersze, które powstały w latach 1945-1968 w Polsce i tutaj zostały opublikowane. W antologii znalazły się też utwory napisane, a często również wydane wcześniej – w międzywojniu lub w czasie wojny, które wolą autorów zostały przypomniane w powojennej Polsce poprzez umieszczenie ich w zbiorach publikowanych po 1945 roku. W doborze tekstów uczyniłam jeden wyjątek od przyjętej zasady czasu i miejsca powstania i/lub publikacji. Dotyczyło to utworów odnoszących się do Polski i powstałych jeszcze w Polsce, ale w niej nieopublikowanych ze względów cenzuralnych, jak również utworów o Polsce napisanych już po emigracji z ojczyzny. Mowa o niektórych wierszach Bineckiego, Gradego, Hellera, Olickiego, Segala, Sfarda oraz Szklara. Uczyniłam tak, ponieważ uznałam, że ukazanie całej gamy emocji, jakie towarzyszyły ostatnim chwilom przed wyjazdem, a także już w nowym miejscu zamieszkania, może być ważne – zwłaszcza dla czytelnika polskiego – ponieważ pozwala zrozumieć, czym Polska była dla wymienionych pisarzy – a zapewne i dla całej ich generacji, a także jak trudna była decyzja o wyjeździe i co ją spowodowało.

Fragment Słowa wstępnego

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Słowo wstępne .......... XV
 • Introduction .......... XXXIII
 • I. BEZ ŻYDÓW
 • Wylej swój gniew!
 • Tu mówią kamienie
 • Czas się zatrzymał
 • Kim ja jestem
 • II. MOJA ULICA W SZTANADARACH
 • Pierwsza pieśń
 • Żegnaj, Kraju Rad
 • Na wieki
 • Jak nagie drzewo
 • III. POLSKO, POLSKO
 • Wschód
 • Ojczyzna
 • Wychowała nas ta sama ziemia
 • Pożegnanie

Published

October 31, 2012

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-192-3