Buddyzm: Tradycje i idee

Authors

Krzysztof Jakubczak (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-5538-0069

Keywords:

buddyzm w Indiach, doświadczenie buddyjskie, chińska filozofia, buddyzm japoński, wspólnoty buddyzmu tybetańskiego

Synopsis

Zebrane w niniejszym tomie teksty mają charakter autorski. Różnie więc rozłożone zostały w nich akcenty. Jedyne wypowiedzi uwypuklają kwestie historyczne, inne filozoficzno-doktrynalne, a jeszcze inne zwracają uwagę na zagadnienia związane z formami buddyjskiej praktyki. Razem składają się one na bogaty obraz wielowarstwowej i wielowymiarowej buddyjskiej tradycji.

Ze Wstępu

Czytelnicy dysponujący zróżnicowanym zakresem wiedzy na temat buddyjskich tradycji i idei znajdą w tej książce zarówno coś, czego wcześniej nie znali, jak też inny obraz tego czegoś, co wcześniej poznali. Ten inny obraz sprawi, że ich dotychczasowe mniemanie zostanie poddane weryfikacji, a ich wiedza stanie się bardziej adekwatna. Teksty są napisane dobrym językiem literackim, dlatego przyswojenie ich treści nie powinno stanowić znaczącej trudności.

Z recenzji wydawniczej prof. Krzysztofa Kosiora

Chapters

Author Biographies

Krzysztof Jakubczak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab., filozof, wykłada w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze obejmują kulturę i filozofię buddyjską, szczególnie z okresu indyjskiego, a także zagadnienie dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza buddyjsko-chrześcijańskiego. Autor wielu tekstów poświęconych problematyce buddyjskiej. Ostatnio opublikował Poza bytem i niebytem. Filozofia buddyjska wobec zarzutu nihilizmu (2019).

Grzegorz Polak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr hab., filozof, pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim problematyką wczesnego buddyzmu. Autor książek Reexamining Jhāna: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology (2011) oraz Wczesny buddyzm a chan. Medytacja i wyzwolenie (2020).

Joanna Grela, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji, tybetolog i religioznawca. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz dwie polskojęzyczne monografie: Mahakala. Sześcioręki strażnik w buddyzmie tybetańskim (2005) oraz Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia (2015). Obecnie w pracy badawczej skupia się na kulturze rejonu Himalajów w ujęciu porównawczym.

Jakub Zamorski

Dr, pracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się historią intelektualną Azji Wschodniej (Chin i Japonii), ze szczególnym uwzględnieniem nowożytnego i współczesnego buddyzmu. Autor artykułów publikowanych w międzynarodowych czasopismach buddologicznych (m.in. „Studies in Chinese Religions”, „Journal of Chinese Buddhist Studies”, „Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens” i in.).

Lucy Hyekyung Jee, Yonsei University, Seul, Korea Południowa

Dr, prowadzi badania w Yonsei University, Seul, Korea Południowa. Wykłada na temat kultury koreańskiej, buddyzmu i filozofii w Kyunghee University, Seul. Jej zainteresowania badawcze obejmują buddyzm w Azji Wschodniej, współczesny buddyzm koreański, buddyzm zaangażowany oraz problematykę buddyzmu jako filozofii terapeutycznej. Publikuje w języku koreańskim, w języku angielskim zaś wydała artykuł Application of Zen Rhetoric to Daily Issues: The Case of „Conversation with Pŏmnyun”. Znacznie przyczyniła się do przygotowania tekstu Korea, Buddhist Philosophy do Wiley-Blackwell Encyclopedia of Philosophy of Religion. Ostatnio pracuje nad zagadnieniem buddyzmu minjung, koreańskiej formy buddyzmu zaangażowanego, oraz nad książką wprowadzającą do koreańskiej filozofii buddyjskiej.

Maciej Kanert, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr, historyk, badacz Japonii i buddyzmu japońskiego, były wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumacz klasycznych tekstów buddyzmu japońskiego, szczególnie nauczyciela zen sōtō Dōgena. Opublikował m.in. Buddyzm japoński. Jego polityczne i społeczne implikacje w okresie 538-645 (2005), Starożytna Japonia (2006).

Joanna Różycka-Tran, Uniwersytet Gdański

Dr hab., profesor uczelni w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą obszaru psychologii społecznej i międzykulturowej, wyznawanych przekonań, wartości i światopoglądów (również przekonań religijnych); skupia się na wymiarze epistemologicznym i aksjologicznym kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury wietnamskiej. Autorka ponad czterdziestu publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i międzynarodowych, artykułów popularnonaukowych, jak również książek, np. Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata (2018), Podróże psychologiczne przez kultury świata (2015). Pracę naukową łączy z pasją podróżowania, szczególnie po Azji Południowo-Wschodniej.

Trần Anh Quân, Uniwersytet Morski w Gdyni

Mgr inż., kpt Żeglugi Wielkiej, absolwent Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jego zainteresowania badawcze dotyczą nawigacji morskiej (realizuje je w praktyce, pływając na masowcach) oraz filozofii buddyjskiej (szczególnie w obszarze wietnamskiej szkoły zen trúc lâm, rozpatrywanej w kontekście dynastii Trần).

Jolanta Gablankowska-Kukucz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Dr, studiowała fizykę i religioznawstwo. Nauki na temat buddyzmu pobierała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz od tradycyjnych tybetańskich mistrzów: Khenpo Tsultrima Gjamtso Rinpocze, Trangu Rinpocze, Tengi Rinpocze i wielu innych. Jej praca doktorska (Instytut Religioznawstwa UJ) dotyczyła wpływów filozofii szentong na nauki w szkole karma kamtzang. Na jej podstawie wydała książkę Pustka innego (2004).

Published

October 23, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 36 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 36 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-522-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-521-3