Księga Sędziów: Księgi Samuela i fragment 1 Księgi Królewskiej

Authors

Marek Piela
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9414-0412

Keywords:

Księga Sędziów, Księgi Samuela, 1 Księga Królewska, tłumaczenie Księgi Rodzaju, spolszczenie

Synopsis

Tłumaczenie arcydzieła biblijnej prozy narracyjnej, które oddajemy do rąk czytelnika, to dalszy ciąg przedsięwzięcia translatorskiego zapoczątkowanego przekładem Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia. Naczelną zasadą, którą kierował się tłumacz, jest niedosłowność, miejscami przechodząca w spolszczenie. Przekład zawiera archaizmy rodem z powieści historycznych Henryka Sienkiewicza, ale również wyrażenia właściwe współczesnej polszczyźnie potocznej oraz nawiązania do polskiej literatury pięknej. Jest przeznaczony dla miłośników literatury pięknej, którzy chcą czytać opowieści o Samuelu, Saulu, Dawidzie i Jonatanie, lecz nie są wielbicielami tradycyjnego stylu biblijnego. Tłumaczeniu towarzyszy eksperyment przekładoznawczy, którego celem jest stwierdzenie, do jakiego stopnia mogą być do siebie podobne tłumaczenia tego samego oryginału, powstałe niezależnie od siebie.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp tłumacza .......... 5
  • W czasach włodarzów (Księga Sędziów) .......... 31
  • 1 Księga Samuelowa .......... 95
  • 2 Księga Samuelowa .......... 173
  • 1 Księga Królewska (fragment) .......... 243
  • Bibliografia dzieł cytowanych .......... 249

Downloads

Download data is not yet available.
Piela-Ksiega-Sedziow-Ksiegi-Samuela-i-Fragment-1-Ksiegi-Krolewskiej-cover

Published

October 23, 2022 — Updated on December 5, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 25 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 25 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-701-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-754-5