Między obowiązkami, przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.: Konfederacje staropolskie

Authors

Adam Perłakowski (ed)
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-2514-7757
Dariusz Rolnik (ed)
University of Silesia, Katowice
https://orcid.org/0000-0002-7649-3142
Filip Wolański (ed)
University of Wroclaw
https://orcid.org/0000-0002-4287-6911

Keywords:

old polish confederations, XVI-XVIII, military confederations, Polish–Lithuanian Commonwealth, Targowica Confederation

Synopsis

Konfederacje staropolskie były ważną instytucją życia publicznego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a ich znaczenie ciągle wymaga badań. W pamięci historycznej Polaków wyobrażenia na temat konfederacji zdominowane są przede wszystkim przez symboliczne wydarzenia z nimi związane, jak choćby konfederacja targowicka i rozbiory. Tego rodzaju uproszczenia łatwo można odnaleźć nie tylko w prasie, ale i w podręcznikach, tymczasem specyfika tego rodzaju aktywności społecznej była głęboko wpisana w kulturę polityczną i mentalność nie tylko stanu szlacheckiego, lecz także duchowieństwa czy mieszczaństwa. Konfederacja stanowiła przejaw troski o państwo i jego losy, choć mogła być motywowana przez interesy religijne czy ekonomiczne. Tradycja organizowania konfederacji sięgała średniowiecza, a w epoce wczesnonowożytnej funkcjonowała przez cały okres istnienia Rzeczypospolitej; trzeba jednak pamiętać, że jej charakter ulegał ewolucji i tylko pozornie możemy mówić o tym samym zjawisku w XVI i XVIII w.

Różnorodność tematów i perspektyw podjętych przez autorów studiów zamieszczonych w niniejszym zbiorze wydaje się oferować przegląd najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem instytucji konfederacji w państwie staropolskim, choć oczywiście nie jest i nie może być to ujęcie zamknięte.

Chapters

Miedzy-obowiazkami-przywilejami-a-prawem-Rzeczypospolitej-XVI-XVII-w-cover

Published

October 25, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-405-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-405-6