This is an outdated version published on 2022-11-25. Read the most recent version.

Moje życie. Pamiętnik zatorzanina

Authors

Władysław Wichman
Konrad Meus
Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0002-6865-2174
Tomasz Wichman
The Archaeological Museum of Kraków

Keywords:

Zator, diary of zatorzanin, Wichman family

Synopsis

Bujne życie Władysława Wichmana, które zostało uwiecznione na kartach jego pamiętnika, czyni to źródło wyjątkowym na wielu płaszczyznach. Czternaście zeszytów, które wyszły spod jego pióra, stanowi cenny materiał badawczy dla historyków zajmujących się działaniami wojennymi z lat 1914–1920, dla badaczy Krakowa początku XX wieku i lat późniejszych oraz dla historyków galicyjskiej i małopolskiej oświaty. Nieocenioną wartość wspomnienia te mają dla historyków parających się dziejami zachodnich rubieży Galicji i Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem ziemi zatorskiej, wadowickiej i oświęcimskiej, przy czym to właśnie Zator i Zatorszczyzna ze względu na pochodzenie i powiązania zawodowo-towarzyskie Władysława Wichmana stanowią clou jego barwnej opowieści.
Uwzględniwszy specyfikę edytowanego pamiętnika, uznaliśmy za konieczne opracowanie i zredagowanie bez większych zmian objętościowych wszystkich trzynastu zeszytów wspomnień, przy czym dwa pierwsze zeszyty ze względu na zbliżoną tematykę zostały scalone w jeden rozdział. Ponadto w niniejszym wydawnictwie ujęliśmy również zeszyt czternasty, na który składają się biogramy zatorskiej gałęzi rodziny Wichmanów.
Zmianie nie uległ zasadniczy korpus tytułu pamiętnika, który brzmi: Moje życie. Mając jednak na względzie specyfikę niniejszego wydawnictwa, redaktorzy zadecydowali o dodaniu podtytułu Pamiętnik zatorzanina, który ma na celu podkreślić nie tylko miejsce urodzenia Władysława Wichmana seniora, ale przede wszystkim jego silne więzi emocjonalne i zawodowe z rodzinnym Zatorem i Zatorszczyzną, którym dał upust na kartach swojej autobiografii.

(fragment Wprowadzenia)

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Mariusz Makuch, Słowo wstępne .......... 7
 • Konrad Meus, Tomasz Wichman, Wprowadzenie .......... 9
 • WŁADYSŁAW WICHMAN
  MOJE ŻYCIE. PAMIĘTNIK ZATORZANINA
 • Rozdział I. Okres chłopięcy – Zator. Okres krakowski – Półwsie Zwierzynieckie, Dębniki, ul. Krowoderska, ul. Wolska, ul. Nad Rudawą, ul. Podzamcze .......... 31
 • Rozdział II. Na posadzie nauczycielskiej. Las (1905–1908) .......... 87
 • Rozdział III. Na posadzie nauczycielskiej. Palczowice (od 1 sierpnia 1908 do 1 sierpnia 1914 roku) .......... 111
 • Rozdział IV. Pierwsza wojna światowa. Wadowice – Drahotusch – Kieleckie – Karpaty – Gorlice (od 1 sierpnia 1914 do 2 maja 1915 roku) .......... 143
 • Rozdział V. Pierwsza wojna światowa. Walach Meseritsch – Praga – Hranice – Brześć Litewski – Buczacz (od 3 maja 1915 do czerwca 1916 roku) .......... 177
 • Rozdział VI. Pierwsza wojna światowa. Medwedowce – Oleszyce – Podhajce – Nowy Jiczyn – Chorobrów – Szczurowice – Nowy Jiczyn – Bustyaháza – Chocim (od 3 czerwca 1916 do sierpnia 1918 roku) .......... 205
 • Rozdział VII. Ukraina, niewola ukraińska (od września 1918 do czerwca 1919 roku) .......... 235
 • Rozdział VIII. Ukraina, niewola ukraińska, wojna polsko- -bolszewicka (od czerwca 1919 do marca 1921 roku) .......... 263
 • Rozdział IX. Praca zawodowa i życie prywatne .......... 291
 • Rozdział X. Działalność w samorządzie. Praca w Związku Strzeleckim .......... 323
 • Rozdział XI. Ochotnicza Straż Pożarna. Ognisko Związku Nauczycielstwa Ludowego w Zatorze. Inne organizacje (Bank Ludowy w Zatorze). .......... 351
 • Rozdział XII. Za okupacji hitlerowskiej (1939–1944) .......... 377
 • Rozdział XIII. Zator w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku .......... 405
 • Rozdział XIV. Rodzina Wichmanów z Zatora (słowniczek biograficzny) .......... 415
Wichman-Moje-zycie

Published

November 25, 2022

Versions

Details about the available publication format: Publication available at the City Hall in Zator

Publication available at the City Hall in Zator

ISBN-13 (15)

978-83-8138-792-7