Kresowego Pokucia początek: Ormianie

Authors

Keywords:

Polish Armenians, Armenian-Catholic Church, Stanisławów/ Stanisław, Ivano-Frankivsk, Pokucie, Pokutia, Potocki, Jazłowiec, Kamieniec Podolski

Synopsis

BORDERLAND POKUTIA – THE ORIGINS: ARMENIANS

The book is a “prequel” to Borderland Pokutia: The Armenian Commonwealth published in 2014. It presents the formation and everyday life of the Armenian community in Stanisławów (now Ivano-Frankivsk in Ukraine). The military stronghold and the city were established from scratch in 1662 by the nobleman and magnate Andrzej Potocki, who invited settlers of various ethnic backgrounds. The Armenians were granted autonomy of their own local government and court of justice, as did two other communes: Polish-Ruthenian and Jewish. The book tells about the Armenians who came to Stanisławów mainly from their settlements in Wallachia and Moldavia, but also from Polish cities such as Jazłowiec and Kamieniec Podolski, which had been captured by the Ottoman Turks. Various aspects of life of the Armenian community are presented, such as the court and the Church, and aspects of personal lives of their members, such as work, traditions, conflicts and anxieties. They are shown from the perspective of individual people: initially, the Manug Giragosowicz family, and then the Agopsowicz family from the mid-18th century until the second half of the 19th century, when the book published in 2014 takes over. Borderland Pokutia – the Origins: Armenians consists exclusively of numerous historical sources. The book includes a foreword by Marcin Łukasz Majewski, the author’s preface, 22 tables showing family ties, a glossary, a bibliographic list and two indexes.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa .......... 5
 • Od Autorki
 • ROZDZIAŁ I. PRZYBYSZE. PRZED PAMIĘTNYM 1672 – Z WOŁOCH DO JAZŁOWCA
 • Depozyt Oskihady i Jakuba Seferowiczów .......... 21
 • W obronie Jazłowca i Kamieńca Podolskiego przed najazdami tatarsko-kozackimi .......... 27
 • Handel silniejszy od wojen .......... 32
 • Seferowicze i Minasowicze .......... 34
 • „Za odebraniem Jazłowca da Pan Bog”. Hudretka Minasowiczowa .......... 38
 • ROZDZIAŁ II. Z POLSKĄ NA DOBRE I NA ZŁE .......... 45
 • 1672 rok. Nawała turecka .......... 45
 • Niewola nie tylko tatarska i turecka .......... 50
 • ROZDZIAŁ III. ORMIAŃSKA WSPÓLNOTA KRWI I SUMIEŃ .......... 59
 • Egzulanci kamienieccy .......... 59
 • Eliberowanie Kamieńca z rąk pogańskich. Butachowicz .......... 74
 • ROZDZIAŁ IV. ORMIAŃSKI STANISŁAWÓW .......... 79
 • Forteca stanisławowska .......... 79
 • Samorząd ormiański 1677–1787 .......... 84
 • Kościół ormiański .......... 93
 • Wiara w cuda, przesądy i karę Bożą .......... 102
 • Bractwa .......... 110
 • ROZDZIAŁ V. Z ŻYCIA POKUCKIEGO ORMIANINA .......... 115
 • Manug, syn Giragosa i brat Oskihady .......... 115
 • Handel i honor kupiecki .......... 117
 • Konflikty, wyzwiska, bijatyki .......... 136
 • Zapach zwierzęcych skór – rzemiosło .......... 141
 • Opryszkowie .......... 150
 • Krorąk „według staroormiańskiego zwyczaju” .......... 154
 • Testament i matah .......... 162
 • Z Tyśmienicy do Stanisławowa. Nasz wójt, Krzysztof Jakubowicz .......... 167
 • Ormiański Łysiec .......... 176
 • Niedole Hankiewiczów Chaso .......... 177
 • Rywalizacja rodzin .......... 182
 • ROZDZIAŁ VI. STO TRZYDZIEŚCI LAT OD ZAŁOŻENIA STANISŁAWOWA .......... 187
 • Zanikanie ormiańskości miasta .......... 187
 • Rodziny ormiańskie .......... 196
 • 1794. Rekruci – ostatni akord .......... 210
 • Panowie wyzinarze .......... 219
 • Handel bydłem i końmi .......... 223
 • ROZDZIAŁ VII. OD KUPCÓW DO ZIEMIAN .......... 233
 • Pokuckie nabytki Ormian .......... 233
 • Smutna historia Mikołaja Hasso Agopsowicza .......... 246
 • Kariera Grzegorza Michała Hasso Agopsowicza .......... 256
 • Majątek Kułaczkowce z przyległościami .......... 263
 • Stany Galicyjskie .......... 263
 • Kajetan Hasso Agopsowicz – poseł sejmu krajowego Galicji .......... 271
 • Rozczarowanie Antoniego .......... 277
 • TABLICE prezentujące powiązania rodzinne niektórych potomków Ormian występujących w książce .......... 285
 • ILUSTRAC JE – uzupełnienie do tablic .......... 326

Author Biography

Monika Agopsowicz

(ur. 1961) interesuje się historią Ormian na dawnych południowo-wschodnich kresach Polski i zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat tej mniejszości narodowej. Współpracuje z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich przy tworzeniu i prowadzeniu portalu Wiki.Ormianie, Wirtualnego Archiwum Polskich Ormian oraz wydawaniu czasopisma ormiańskiego „Awedis”. Jest współautorką albumu-monografii Ormiańska Warszawa. Wraz z mężem, Władysławem Deńcą, założyła i przez pięć lat wydawała gazetę „Lokalna”. „Za działalność na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przybliżania kultury i tradycji polskich Ormian” małżonkowie otrzymali Nagrodę Fundacji Polcul.

Agopsowicz-Kresowego-Pokucia-Poczatek-Ormianie

Published

December 2, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 50 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 50 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-778-1

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-750-7