W kręgu relacji międzyludzkich i intertekstualnych w literaturze romantyzmu (i wokół niej)

Authors

Klaudia Korczyńska (ed)
Jagiellonian University in Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0832-6630
Agnieszka Pałucka (ed)
Jagiellonian University in Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7059-0569

Keywords:

romanticism, Juliusz Słowacki, Stefan Witwicki, związki literacko-muzyczne, folklor, Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Synopsis

Prezentowane szkice sytuują człowieka romantyzmu pośród innych ludzi, krążą wokół nawiązywanych przez niego relacji i pochylają się nad ich literackimi konsekwencjami. Autorki nie zatrzymują się ani na tak często eksponowanej przez romantyków niemożności porozumienia z drugim człowiekiem, ani na marzeniach o „komunii dusz” – niniejsza publikacja wpisuje się w próby niuansujące myślenie o złożonej problematyce relacji międzyludzkich w epoce romantyzmu. Zawarte w niej prace dotyczą tego, co znajduje się – i co powstaje – w sferach pomiędzy.

Chapters

 • OBRAZ SAMEGO SIEBIE I SPOJRZENIE NA INNYCH
 • „Ja, czyli pamięć o mnie” – świeckie relikwie w korespondencji Juliusza Słowackiego. Przyczynek do rozważań nad stosunkiem poety do przedmiotów .......... 13
  Anna Rzepniewska-Kosińska
 • Niezrozumiany z urojenia? Edmund Stefana Witwickiego .......... 27
  Agnieszka Pałucka
 • TWÓRCZE RELACJE I NAWIĄZANIA
 • Kornel Ujejski jako tłumacz pianistycznych interpretacji Leonii Wildowej. Wokół Marsza pogrzebowego z cyklu Tłumaczeń Szopena .......... 45
  Klaudia Korczyńska
 • Kocha, lubi, szanuje – przetwarza, tłumaczy, imituje. Relacje literackich ballad i ich twórców na przykładzie Lenory, Ucieczki i Wieży Buta .......... 65
  Paulina Batkiewicz
 • „[D]o Ciebie, o Poeto, wzrok się nasz podnosi”. O twórczym dialogu Kazimierza Przerwy-Tetmajera z Juliuszem Słowackim oraz pokrewieństwach romantycznej i młodopolskiej wyobraźni (Qui amant K. Przerwy-Tetmajera wobec W Szwajcarii J. Słowackiego) ..........
  Lidia Kamińska
 • RODZINA I WOKÓŁ NIEJ
 • Romantyczny portret kobiety jako matki, żony i córki w biograficznej twórczości poetyckiej Marceline Desbordes-Valmore .......... 101
  Eliza Sasin
 • „Dzięki wam, nieba, że jestem kobietą”. Panny, matki i wdowy w poezji Anny Libery „Krakowianki” (1805-1886) .......... 113
  Sara Anna Kusz
 • Przed Wyspiańskim – wesele krakowskie jako temat teatru czasów romantyzmu .......... 133
  Monika Budziak
Kopczynska-Palucka-W-kregu-relacji-miedzyludzkich-i-intertekstualnych

Published

November 30, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-743-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-742-2