Administracyjnoprawne instrumenty ochrony socjalnej w Galicji doby autonomicznej

Authors

Elżbieta A. Maj
Pedagogical University of Krakow
https://orcid.org/0000-0003-2458-5093

Synopsis

ADMINISTRATIVE AND LEGAL INSTRUMENTS OF THE SOCIAL PROTECTION IN GALICIA DURING THE AUTONOMOUS PERIOD

The inhabitants of Galicia, from the ethnic perspective, were partly Slavs, Moldovans, Germans, Armenians, Hungarians, Szeklers, Lipovans, Jews and Gypsies. Due to demographic factors, Galicia constituted a multinational, multicultural, multireligious, and – in consequence – multicoloured melting pot. This collectivity, or at least its portion, was also characterised by synonymous poverty determining life of many families. The subject of this work concerns the issue of administrative and legal instruments of the social protection of this poverty-stricken part of Galician people during the autonomous period in the years 1861-1918. The work results from source research, mainly archival, conducted for a few years, and it concentrates on a possibly broad view of the social protection within state and society frames. It focuses on material and legal aspects as well as system factors, selectively discussing trial issues. The social law is not formally distinguished among the branches of law, so the work has primarily an administrative and legal connotation which can be classified within the administrative law and its science.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 15
 • Wprowadzenie .......... 19
 • ROZDZIAŁ I. AUSTRIACKIE I GALICYJSKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE O CHARAKTERZE SOCJALNYM
 • 1.1. Galicja w okresie przedautonomicznym .......... 41
 • 1.2. Galicja w dobie autonomicznej .......... 60
 • 1.3. Podsumowanie .......... 85
 • ROZDZIAŁ II. OCHRONA SOCJALNA W NURCIE DOBROCZYNNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
 • 2.1. Dobroczynność – rodzaje i charakterystyka .......... 87
 • 2.2. System zapomogowy jako instrument ochrony socjalnej .......... 89
 • 2.3. Rola zakładów dla ubogich w systemie ochrony socjalnej .......... 105
 • 2.4. Zwolnienia z danin publicznych jako uzupełniające instrumenty ochrony socjalnej .......... 108
 • 2.5. Rola organizacji dobroczynnych w systemie ochrony socjalnej .......... 111
 • 2.6. Środki dowodowe w systemie ochrony socjalnej .......... 119
 • 2.7. Podsumowanie .......... 134
 • ROZDZIAŁ III. UBEZPIECZENIA JAKO INSTRUMENTY OCHRONY SOCJALNEJ
 • 3.1. Ubezpieczenia wypadkowe .......... 137
 • 3.2. Ubezpieczenie chorobowe .......... 148
 • 3.3. Ubezpieczenia społeczne .......... 158
 • 3.4. Ubezpieczenia asekuracyjne .......... 163
 • 3.5. Kasy oszczędności .......... 166
 • 3.6. Podsumowanie .......... 171
 • ROZDZIAŁ IV. INSTRUMENTY OCHRONY SOCJALNEJ DZIECI
 • 4.1. Status prawny dziecka .......... 173
 • 4.2. Ochrona dzieci nieślubnych .......... 181
 • 4.3. Ogródki, ochronki i żłobki dla dzieci .......... 184
 • 4.4. Ochrona sierot .......... 187
 • 4.5. Ochrona podrzutków .......... 193
 • 4.6. Ochrona dzieci przed wyzyskiem fizycznym .......... 205
 • 4.7. Organizacje dobroczynne w systemie ochrony socjalnej dzieci .......... 206
 • 4.8. Podsumowanie .......... 223
 • ROZDZIAŁ V. INSTRUMENTY OCHRONY SOCJALNEJ OSOB NAJSŁABSZYCH, NIESAMODZIELNYCH I NIEDOŁĘŻNYCH .......... 225
 • 5.1. Pozycja prawna kobiet i sposoby ich socjalnego wsparcia .......... 225
 • 5.2. Ochrona starców .......... 232
 • 5.3. Ochrona osób niedołężnych (kalek) .......... 237
 • 5.4. Podsumowanie .......... 252
 • ROZDZIAŁ VI. INSTRUMENTY OCHRONY SOCJALNEJ STOSOWANE WOBEC OSOB SPOŁECZNIE WYOBCOWANYCH
 • 6.1. Ochrona więźniów .......... 255
 • 6.2. Wsparcie powstańców .......... 262
 • 6.3. Wsparcie wygnańców z Prus .......... 267
 • 6.4. Ochrona służby domowej .......... 271
 • 6.5. Ochrona osób w kryzysie mieszkaniowym .......... 276
 • 6.6. Podsumowanie .......... 292
 • ROZDZIAŁ VII. INSTRUMENTY SOCJALNE STOSOWANE W SYSTEMIE OŚWIATY
 • 7.1. Ustrój galicyjskiego systemu oświaty .......... 295
 • 7.2. Zwalnianie ubogich z opłat szkolnych .......... 305
 • 7.3. Darmowe podręczniki dla ubogich .......... 309
 • 7.4. Pomoc stypendialna dla ubogich .......... 311
 • 7.5. Bursy i stancje .......... 319
 • 7.6. Kuchnie i herbaciarnie ludowe .......... 32`1
 • 7.7. Walka z analfabetyzmem jako narzędzie polepszenia socjalnego bytu ludności .......... 321
 • 7.8. Instrumenty ochrony socjalnej nauczycieli .......... 327
 • 7.9. Rola funduszu szkolnego w systemie ochrony socjalnej .......... 329
 • 7.10. Podsumowanie .......... 331
 • ROZDZIAŁ VIII. INSTRUMENTY SOCJALNE STOSOWANE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
 • 8.1. Stan zdrowia mieszkańców Galicji .......... 333
 • 8.2. Ustrój galicyjskiego systemu ochrony zdrowia .......... 337
 • 8.3. Pokrywanie kosztów leczenia ubogich .......... 348
 • 8.4. Odpłatność za leki dla ubogich .......... 359
 • 8.5. Instrumenty prewencji zdrowotnej i jej wpływ na ubogich .......... 361
 • 8.6. Podsumowanie .......... 366
 • ROZDZIAŁ IX. ADMINISTRACYJNOPRAWNE INSTRUMENTY PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM .......... 367
 • 9.1. Instrumenty walki z włóczęgostwem i żebractwem .......... 367
 • 9.2. Instrumenty przeciwdziałania demoralizacji dzieci i młodzieży .......... 385
 • 9.3. Instrumenty przeciwdziałania opilstwu .......... 395
 • 9.4. Instrumenty przeciwdziałania prostytucji .......... 399
 • 9.5. Instrumenty przeciwdziałania bezrobociu .......... 404
 • 9.6. Podsumowanie .......... 405
 • Rozdział X. Instrumenty ochrony socjalnej w okresie I wojny światowej .......... 407
 • 10.1. Nędza wojenna .......... 407
 • 10.2. Reglamentacja żywności .......... 417
 • 10.3. Ochrona socjalna rodzin w czasie wojny .......... 423
 • 10.4. Pomoc socjalna dla wychodźców (uchodźców) .......... 444
 • 10.5. Ochrona socjalna inwalidów wojennych .......... 455
 • 10.6. Udział organizacji społecznych w wojennej ochronie socjalnej .......... 460
 • 10.7. Podsumowanie .......... 466

Author Biography

Elżbieta A. Maj, Pedagogical University of Krakow

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dyrektor Centrum Badań Prawnych nad Dzieckiem i Rodziną Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Archiwista, członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Krakowie. Autorka kilku monografii, redaktor prac zbiorowych, w tym międzynarodowych, a także blisko pięćdziesięciu innych publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą. W pracy naukowej uwagę skupia na zagadnieniach prawa i postępowania administracyjnego, prawa socjalnego i praw człowieka.

Maj-Administracyjnoprawne-instrumenty-ochrony-socjalnej-w-Galicji-doby-autonomicznej

Published

December 6, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-749-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-748-4