Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku: Organizacja, gospodarka, codzienność

Authors

Andrzej Gliński
Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0001-9442-7686

Keywords:

Armenians, court files, court records, community, judicature, commerce, craft, everyday life, family

Synopsis

ARMENIAN COMMUNITY IN STANISŁAWÓW IN THE SECOND HALF OF THE 17TH CENT. AND THE 18TH CENT.: ORGANIZATION, ECONOMY, EVERYDAY LIFE

This book contains a description of the life of the Armenian community in Stanisławów in the second half of the 17th century and in the 18th century. The material comes mainly from Armenian court records, and its subsequent analysis concerns only one of the communities that existed in the old Polish-Lithuanian Commonwealth. The history of other Armenian centers awaits future research and elucidating.
Armenians were present in Stanisławów almost since the day of its foundation. As early as 1655, that is, three years after the settlement of the town, it owner, Andrzej Potocki, had a church built for Armenians. The first settlers arrived from Moldova and Hungary. The next large wave of Armenians resulted from taking over of Kamieniec Podolski by Turkey in 1672. In 1677, Andrzej Potocki established a self-governing Armenian community and gave it a separate privilege. Based on the census of Armenians, inventories, and registers of births, deaths and marriages, all preserved in the archives, it may be assumed that the Armenian population in Stanisławów exceeded 200 people, but never rose over 400 in the period analyzed.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Rozdział I. Założenie i organizacja gminy w Stanisławowie .......... 15
 • 1. Założenie gminy ormiańskiej oraz jej organizacja .......... 15
 • 2. Sądownictwo ormiańskie .......... 31
 • Rozdział II. Organizacja rzemiosła i handlu w Stanisławowie, przedmioty handlu, szlaki handlowe .......... 45
 • Rozdział III. Życie codzienne w gminie ormiańskiej w Stanisławowie w świetle ormiańskich akt sądowych .......... 77
 • 1. Warunki mieszkaniowe, materialne, ubiór, styl życia .......... 77
 • 2. Funkcjonowanie ormiańskiej rodziny .......... 98
 • Rozdział IV. My a oni .......... 145
 • 1. Ormianie a mieszczanie .......... 145
 • 2. Ormianie a chłopi .......... 162
 • 3. Ormianie a szlachta .......... 165
 • Zakończenie .......... 175

Author Biography

Andrzej Gliński, Uniwersytet Wrocławski

Historyk specjalizujący się w dziejach samorządu ormiańskiego na ziemiach polskich w czasach nowożytnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, prezes Zarządu wrocławskiego stowarzyszenia naukowego Instytut Grzegorza Piramowicza, współpracownik naukowy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Jest także stałym współpracownikiem Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy PAU, członkiem zespołu edytorskiego serii Pominiki dziejowe Ormian polskich oraz Encyklopedia Ormian Polskich i członkiem zespołu naukowego realizującego projekt naukowy pt. „Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”. Popularyzator kultury ormiańskiej; interesuje się także geopolityką Kaukazu i Bliskiego Wschodu.

Glinski-Gmina-ormianska-w-Stanislawowie

Published

December 5, 2022

Details about the available publication format: (The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

(The lowest price over the last 30 days: 30 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-755-2

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-756-9