Metodyka pracy naukowej w filozofii: Wprowadzenie do warsztatu cyfrowej humanistyki

Authors

Paweł Polak
The Pontifical University of John Paul II in Krakow
https://orcid.org/0000-0003-1078-469X
Kamil Trombik
The Pontifical University of John Paul II in Krakow
https://orcid.org/0000-0003-0235-9490

Keywords:

research methodology, information technology, digital humanities, research skills

Synopsis

METHODOLOGIES OF DIGITAL HUMANITIES IN PHILOSOPHY. AN INTRODUCTION

The aim of the book is to present the key aspects of research methods in philosophy. Therefore, it is intended primarily for students of philosophy and doctoral students. The authors’ intention is to offer an introduction to independent philosophical work adopting the resources offered by digital humanities, a field which has recently revolutionized the humanities. Digital technologies have significantly changed the ways of working with texts. The introduction of digital tools into philosophy makes it possible to study its broader context and track distant connections between ideas, and significantly facilitates work on source material.
The book consists of seven chapters covering the main issues of modern methodology in philosophy. We begin by introducing how to study philosophy, how to find trustworthy texts, and how to benefit from using a library, which is the basic workplace for the humanist. Then we turn to the computer as an important tool of the contemporary philosopher, and discuss topics such as text editing, and the use of search engines for locating Internet resources. The third chapter is devoted to matters related to philosophical writing. We start with ethical issues, and then look at the main types of philosophical works. We also deal with the characteristics of the disseration as a genre. In the fourth part of the book, we discuss the formatting of lists of references and footnotes. The next chapter deals with the art of presenting one’s own research results – in this part of the book we outline the best practices in designing lectures and multimedia presentations.
In the last two chapters, which are mainly intended for PhD students. Firstly we address selected issues important for the management of bibliographic data and references in Zotero. Next we discuss the academic activities of a doctoral student, such as publishing academic articles, establishing one’s online academic reputation, important information about the doctoral dissertation, and the stages of the doctoral dissertation assesment process.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Przedmowa .......... 7
 • Wstęp .......... 11
 • ROZDZIAŁ 1. O STUDIOWANIU FILOZOFII .......... 13
 • O specyfice studiowania .......... 13
 • Specyfika studiowania filozofii .......... 21
 • Materiał filozofii: teksty źródłowe i opracowania .......... 28
 • Miejsce pracy: biblioteki .......... 32
 • ROZDZIAŁ 2. O NIEKTÓRYCH POŻYTKACH Z KOMPUTERÓW, CZYLI NARZĘDZIA CYFROWEJ HUMANISTYKI DLA FILOZOFII .......... 43
 • Formaty plików w praktyce humanisty .......... 45
 • Praca z edytorem tekstu – wybrane zagadnienia .......... 57
 • Strategie wyszukiwania informacji (Jak i gdzie szukać publikacji oraz informacji o publikacjach?) .......... 71
 • Źródła wiedzy w Internecie .......... 76
 • ROZDZIAŁ 3. O PISANIU PRAC FILOZOFICZNYCH .......... 93
 • Etyka pracy naukowej i prawa autorskie .......... 94
 • Typy prac filozoficznych .......... 98
 • Wskazówki dotyczące pisania prac zaliczeniowych .......... 112
 • Piszemy prace dyplomowe – wskazówki i porady .......... 118
 • Podstawy redakcji tekstu naukowego .......... 125
 • Procedura antyplagiatowa .......... 137
 • ROZDZIAŁ 4. O SZTUCE TWORZENIA BIBLIOGRAFII I ODNOŚNIKÓW .......... 139
 • Bibliografie w praktyce badacza .......... 139
 • Sztuka tworzenia bibliografii załącznikowych .......... 147
 • Przypisy .......... 158
 • Style opisu bibliograficznego w praktyce .......... 167
 • ROZDZIAŁ 5. O PREZENTOWANIU WŁASNYCH WYNIKÓW .......... 185
 • Specyfika referatu .......... 185
 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych .......... 186
 • Struktura prezentacji .......... 186
 • Architektura i estetyka zawartości slajdów .......... 188
 • Jak dobrze wygłosić referat podczas konferencji? .......... 194
 • ROZDZIAŁ 6. O NARZĘDZIACH ORGANIZACJI PRACY NAUKOWEJ (ZOTERO) .......... 195
 • Jak rozpocząć przygodę z Zotero? .......... 196
 • Zarządzanie metadanymi i zbiorami – własna biblioteka cyfrowa w Zotero .......... 198
 • Zotero jako narzędzie organizowania pracy naukowej humanisty (workplace) .......... 202
 • Zotero jako centrum zarządzania cytowań .......... 205
 • Wprowadzanie metadanych do Zotero .......... 219
 • ROZDZIAŁ 7. O DRODZE DO DOKTORATU .......... 231
 • Podstawowe informacje o publikowaniu artykułów naukowych .......... 232
 • Artykuły recenzyjne (recenzje książek) – rola i znaczenie .......... 235
 • Budowanie rozpoznawalności i reputacji w sieci .......... 237
 • Ogólne informacje o rozprawie doktorskiej .......... 240
 • Ku wielkiemu finałowi – ocena pracy, obrona rozprawy i nadanie stopnia .......... 241

Author Biographies

Paweł Polak, The Pontifical University of John Paul II in Krakow

Dr hab., prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, filozof, metodolog i historyk nauki. Redaktor naczelny czasopisma „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” (indeksowanego w międzynarodowych bazach, m.in. Scopus oraz Web of Science), wiceprzewodniczący Komisji Filozofii Nauk PAU, członekekspert Komisji Historii Nauki i Techniki PAN. Publikował m.in. na łamach „Theology and Science”, „Studia Historiae Scientiarum”, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” oraz „Foundations of Computing and Decision Sciences”.

Kamil Trombik, The Pontifical University of John Paul II in Krakow

Dr, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i wykładowca Akademii Ignatianum, członek Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności. Autor i współautor książek oraz artykułów z zakresu historii filozofii polskiej, relacji nauka – religia, antropologii filozoficznej i etyki nowych technologii.

Polak-Trombik-Metodyka-pracy-naukowej-w-filozofii

Published

February 8, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-815-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-814-6