Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio”/„Antena”: Wybrane zagadnienia

Authors

Elżbieta Kaszuba
Uniwersytet Wrocławski
https://orcid.org/0000-0002-5857-1020

Summary

Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio”/„Antena” prezentuje problematykę, która nie była dotychczas przedmiotem odrębnych studiów monograficznych. Książka skupia uwagę na aktywności przedwojennego Polskiego Radia, która służyła kształtowaniu tożsamości, świadomości obywatelskiej i identyfikacji z państwem w specyficznych warunkach Polski odrodzonej po wielogeneracyjnej przerwie. Propagowane na falach eteru kanony tradycji i kultury (z takimi komponentami jak język, symbole narodowe, literatura, święta i rocznice historyczne), stosunek do niepodległości, instytucji państwa, ambitnych projektów modernizacyjnych czy też styczne występujące między treściami programu radiowego a sanacyjną ideologią państwowotwórczą to wiodące wątki monografii. Zasadniczy temat rozważań został osadzony w znamiennych dla epoki kontekstach – związanych z obszarami dezintegracji reaktywowanego państwa oraz polityką jego scalania prowadzoną w latach 1926-1939 w wymiarze systemowym przez piłsudczykowską formację rządzącą.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Wstęp .......... 7
  • Rozdział I. Radiofonia w II RP .......... 17
  • Rozdział II. Terytorium państwa/regiony .......... 99
  • Rozdział III. Święta i rocznice historyczne .......... 255
  • Rozdział IV. Atrybuty odzyskanego państwa i wspólnoty narodowej .......... 345
  • Zakończenie .......... 427
  • Bibliografia .......... 431
  • Indeks osobowy .......... 443

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio”/„Antena”: Wybrane zagadnienia
Published
November 14, 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-065-2