Słowa i gesty w komunikacji: Prace wybrane

Authors

Jolanta Antas
Jagiellonian University, Krakow

Keywords:

gesture, politeness, cognitive linguistics, falsehood, non-verbal communication, multimodality, linguistic pragmatics, semantics

Synopsis

WORDS AND GESTURES IN COMMUNICATION: SELECTED WORKS

The book includes selected articles of Professor Jolanta Antas from the years 1981- 2022, published earlier in scientific journals and collective volumes. It comprises works divided into three topical chapters with 13 articles presented chronologically.

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • Od redaktorek tomu .......... 7
 • Prof. dr hab. Jolanta Antas. Biogram .......... 11
 • Elżbieta Tabakowska, Dobrze jest, gdy w drodze naukowej towarzyszy pies .......... 15
 • Prof. dr hab. Jolanta Antas. Spis publikacji (1981–2022) .......... 21
 • I. WCZESNE PRACE
 • Dystrybucja semantyczna niektórych terminów i pojęć filozoficznych na tle ich znaczeń potocznych .......... 27
 • Projekt metodologii badań relacji obraz–słowo w przekazie telewizyjnym .......... 49
 • Charakterystyka ilościowa modulantów .......... 61
 • II. SEMANTYKA I PRAGMATYKA JĘZYKOWA
 • Co zmieniło się w myśleniu o języku po strukturalizmie? .......... 107
 • Polskie zasady grzeczności .......... 119
 • W poszukiwaniu jednostki mowy. Metodologiczne refleksje w obliczu nowego rozumienia języka .......... 137
 • O kłamstwie i zakłamaniu .......... 155
 • Kartonowe wojny słowne .......... 165
 • III. BADANIA NAD GESTAMI
 • Morfologia gestu. Rozważania metodologiczne .......... 183
 • Gest, mowa a myśl .......... 195
 • Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć .......... 215
 • Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli .......... 233
 • Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć .......... 215
 • Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli .......... 233
 • Człowiek negujący. Multimodalne studium cielesnych wyrazów negacji towarzyszących mowie ..........261
Antas-Slowa-i-gesty-w-komunikacji-Prace-wybrane

Published

March 14, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-848-1