Moja niepodległość

Authors

Piotr Poniedziałek

Synopsis

Praca nad tą książką zaczęła się od próby napisania historii wydawanego w latach osiemdziesiątych XX wieku podziemnego czasopisma „Zomorządność”, w którą to działalność byłem zaangażowany osobiście. Bardzo szybko jednak stwierdziłem, że jest to niemożliwe, bo brakuje materiałów, na podstawie których mogłaby powstać. Nikt z nas ze zrozumiałych względów niczego nie zapisywał. Nie ma też żadnej korespondencji, bo wszystko omawiało się ustnie w bezpośrednich kontaktach. Poza tym każdy z nas prowadził swoją działalność do pewnego stopnia niezależnie, opierając się na własnych kontaktach. Pozbieranie tego wszystkiego w całość uznałem za rzecz niewykonalną. Ponadto taka publikacja byłaby, co tu dużo mówić, po prostu nudna.
Doszedłem też do wniosku, że większą wartość będzie miało ukazanie mojej działalności w szerszej perspektywie historycznej i środowiskowej. W związku z tym uznałem, że powinienem sięgnąć do swoich korzeni. Wkrótce okazało się jednak, że moje wspomnienia są niekompletne albo łączą na przykład dwa wydarzenia w jedno. Natomiast historie rodzinne, które znałem z przekazów, wymagały uściślenia i zweryfikowania. Musiałem skorzystać więc z różnych dokumentów oraz wspomnień członków mojej rodziny, znajomych, kolegów i koleżanek.
Największe problemy miałem z chronologią. Niestety, dokładne umiejscowienie w czasie różnych wydarzeń okazywało się często niemożliwe. Starałem się jednak zrobić to tak rzetelnie, jak tylko mogłem.
Dialogi odtwarzałem oczywiście z pamięci, więc na pewno różnią się trochę od toczonych przez nas rozmów, ale myślę, że wiernie oddałem ich charakter oraz używane słownictwo. Celowo jednak ich nie autoryzowałem, zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli w ogóle ktoś te rozmowy pamięta, to najprawdopodobniej każdy inaczej niż pozostali. Uzgodnienie wspólnej wersji byłoby zatem niemożliwe.
Mogę w każdym razie zapewnić, że wszystkie wydarzenia opisane w niniejszej książce są prawdziwe, a ich przebieg jest zgodny z rzeczywistością.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Pokolenie „Solidarności”.......... 5
  • Od redakcji .......... 7
  • Od autora .......... 9
  • Prolog .......... 11
  • Część I. Życie przed życiem .......... 19
  • Część 2. Lata durne .......... 87
  • Część 3. Lata chmurne .......... 163
  • 1979–1981. Coś zaczyna się dziać .......... 165

Author Biography

Piotr Poniedziałek

absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1992) oraz studiów podyplomowych z inżynierii oprogramowania I i II stopnia na AGH (2003).
Działalność opozycyjną rozpoczął we wrześniu 1981 r. Przez trzy miesiące, do 13 grudnia 1981 r., był członkiem redakcji niezależnego czasopisma krakowskiej młodzieży licealnej „Vis”. Od początku stycznia 1982 r. do lipca 1989 r. brał udział w nielegalnej działalności antykomunistycznej: uczestniczył w akcjach ulotkowania i malowania haseł na murach oraz w demonstracjach, a od kwietnia 1982 r. w ramach struktury KOS 241 był jednym z wydawców, członkiem redakcji, drukarzem i kolporterem czasopisma „Zomorządność” oraz drukarzem i kolporterem kilkunastu innych gazet podziemnych (m.in. czasopism: „Aktualności”, „Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia”, „Głos Wolny Wolność Ubezpieczający”, „Hutnik”, „Mimo Wszystko”, „Nie Chcemy Komuny”, „Niepodległość”, „Serwis Informacyjny RKW”, „Solidarność Grzegórzecka”, „Solidarność Zwycięży”, „Sygnał” i „Świat Pracy”). Prowadził też kolportaż drugoobiegowych książek.
Jest członkiem Klubu Wysokogórskiego Kraków (od 2004 r.) oraz Stowarzyszenia Sieć Solidarności (od 2017 r.). Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności oraz medalem „Dziękujemy za Wolność”.

Poniedzialek-Moja-niepodleglosc

Published

April 11, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 49 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 49 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-796-5

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-795-8