Ateistyczne korzenie ponowoczesności

Authors

Roman Rożdżeński

Keywords:

postmodernity, philosophy, Western culture, atheism

Synopsis

SŁOWEM „PONOWOCZESNOŚĆ ” określa się zwykle ten najnowszy okres kultury Zachodu, w którym teraz żyjemy, a który nastąpił po jej nowoczesnym okresie, radykalnie mu się przeciwstawiając. Albowiem główną cechą ponowoczesności jest utrata wiary w nieograniczone możliwości ludzkiego rozumu i bezgraniczny postęp, ta zaś wiara była czymś typowym dla nowoczesnej mentalności, zainspirowanej oświeceniową ideologią.
Okres ponowoczesności zaczął się w drugiej połowie XX wieku, gdy kręgi zachodniej lewicy uznały, że straszliwe zbrodnie sowieckich komunistów oznaczają klęskę nowoczesnego paradygmatu rewolucji, który wiązał się ze stosowaniem przemocy, terroru i doprowadził do ludobójstwa. Postawiło to przed zachodnią lewicą pytanie: w jaki sposób można by dokonać marksistowskiej rewolucji w krajach Zachodu bez przemocy i terroru? Odpowiedzi w tej kwestii udzielili zachodni marksistowscy intelektualiści, reprezentujący tzw. marksizm kulturowy. Według nich rewolucji w zachodnich krajach należy dokonywać w sposób pokojowy, zastępując stopniowo ich tradycyjną kulturę marksistowską ideologią. Od tamtego czasu szeroko rozumiana zachodnia lewica, kierując się ich wskazaniami, swoimi wieloletnimi działaniami kształtowała tę ponowoczesną postać kultury, która obecnie dominuje w krajach zachodnich.

Chapters

 • SPIS TREŚCI
 • 1. Wprowadzenie .......... 13
 • 2. Czy ateizm jest specyficzną cechą kultury Zachodu? .......... 20
 • 3. Karol Marks wezwał proletariat całego świata do rewolucyjnego przewrotu .......... 29
 • 4. Włodzimierz Lenin przeprowadza marksistowską rewolucję w zacofanej społecznie i gospodarczo Rosji .......... 35
 • 5. Pod wodzą Lenina ku „świetlanej przyszłości” Rosji i całego świata .......... 41
 • 6. Nieudane próby wzniecenia rewolucji w Niemczech i na Węgrzech. Wojna polsko-bolszewicka w 1920 r. .......... 51
 • 7. Antonio Gramsci wskazuje marksistom, jak należy dokonywać rewolucji w państwach zachodniej Europy .......... 58
 • 8. Stanowisko Györgya Lukácsa: rewolucja musi objąć swym zakresem sferę kultury .......... 70
 • 9. Postawa zachodnich intelektualistów względem sowieckiego komunizmu .......... 73
 • 10. Podobieństwo niektórych aspektów zachodniej demokracji oraz sowieckiego komunizmu według Aleksandra Sołżenicyna i Milana Kundery .......... 78
 • 11. Wstrząs spowodowany w kręgach zachodniej lewicy przez książkę Aleksandra Sołżenicyna pt. Archipelag Gułag .......... 83
 • 12. Szkoła Frankfurcka opracowuje strategię marksistowskiej rewolucji kulturowej w państwach Zachodu .......... 87
 • 13. Chrześcijańskie wspólnoty małżeńskie i rodzinne celem ataku kulturowych rewolucjonistów .......... 93
 • 14. Szczególna rola genderowej doktryny w urzeczywistnianiu celu kulturowej rewolucji .......... 104
 • 15. Ateistyczna doktryna gender a wyniki badań naukowych .......... 111
 • 16. Działania kulturowych rewolucjonistów skierowane przeciwko Kościołowi katolickiemu .......... 120
 • 17. Działania kulturowych rewolucjonistów, które ukształtowały ponowoczesną, totalnie laicką kulturę Zachodu .......... 131
 • 18. Podsumowanie przeprowadzonych dotychczas rozważań .......... 153
 • 19. Ponowoczesność, czyli ta najnowsza postać zachodniej kultury, która jest podszyta nihilizmem .......... 159
 • 20. Ateistyczne przeświadczenia, na gruncie których została ukształtowana ponowoczesna postać kultury Zachodu .......... 164
 • 21. Jaki jest charakter tych ateistycznych przeświadczeń, na których została ugruntowana kultura ponowoczesna? .......... 173
 • 22. Co odróżnia nowoczesność od ponowoczesności? .......... 176
 • 23. Które podstawowe przeświadczenia są wspólne dla nowoczesności oraz ponowoczesności? .......... 184
 • 24. Które cele rewolucyjnych działań są wspólne dla nowoczesności oraz ponowoczesności – i co z tego wynika? .......... 189
 • 25. Konsekwencje demiurgicznych działań ponowoczesnych rewolucjonistów .......... 193
 • 26. Zakończenie .......... 201

Author Biography

Roman Rożdżeński

Ks. prof. dr hab. Roman Rożdżeński przez wiele lat był kierownikiem Katedry Filozofii Poznania na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem wielu naukowych publikacji, w tym m.in. książek: Kant i Heidegger a problem metafizyki; Filozofia poznania. Zarys problematyki; Pytanie o sens naszej egzystencji; Spostrzegalne i niespostrzegalne; Na tropach nieznanego. Poznanie i prawda z perspektywy ludzkiej skończoności; Problem metafizyki w filozofii I. Kanta oraz M. Heideggera; Najważniejsza sprawa myślenia; Nietzsche a odwieczne pytania; Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata; Ateizm, czyli wiara negatywna; Ateizm oraz jego konsekwencje: relatywizm i nihilizm.

Rozdzenski-Ateistyczne-korzenie-ponowoczesnosci

Published

March 27, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-800-9

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-799-6