Rzeczpospolita Tłumacka: Od ruskiej osady do zagłady polskiego miasteczka Tłumacz

Authors

Danuta Nespiak
Elżbieta Niewolska

Keywords:

Tłumacz, history, Borderlands

Synopsis

Tłumacz – jedno z wielu miasteczek, które zrodziła kultura dawnych Kresów – dynamiczna, wieloetniczna, owocna, intrygująca nas dziś, choć kiedyś tak często tragiczna w swym przebiegu. Wciąż czeka ona na historyków, którzy potrafiliby oddać jej rzeczywisty, to jest wielobarwny i wielowymiarowy obraz. I podobnie, miasteczka takie jak Tłumacz czekają na swoje mikrohistorie. Niniejsza książka prowadzi nas ku takiej właśnie historiografii dawnych Kresów, jakiej potrzebujemy. Uwzględniającej współtworzenie dziejów tamtych miejsc przez ludzi różnych tożsamości – Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów, Niemców, Austriaków, Ukraińców. Ukazującej przemienność i przemijanie faz historycznych, wykreowanych przez państwowości kolejno Rusi, Królestwa Polskiego, Austrii (w postaci jej prowincji Galicji, złączonej z mityczną Lodomerią), nowoczesnej Polski (lat międzywojennych), aż po dramatyczną zagładę doby drugiej wojny światowej.

z posłowia dr. hab. Andrzeja A. Zięby

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • Przedmowa .......... 7
  • Tłumacz – od ruskiej osady do królewszczyzny .......... 15
  • Tłumacz w cesarsko-królewskiej Galicji .......... 23
  • Dwudziestolecie międzywojenne w Tłumaczu: 1918-1939 .......... 75
  • Tłumacz w latach 1939-1945 .......... 143
  • Powojenna diaspora tłumacka .......... 171
  • Marcelina Jakimowicz, Piotr Zubowski, Posłowie .......... 201
  • Andrzej A. Zięba, Zakończenie .......... 209

Author Biographies

Danuta Nespiak

Lwowianka, współzałożycielka Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, autorka tekstów o tematyce kresowej.

Elżbieta Niewolska

Prezes Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, redaktor naczelna „Zeszytów Tłumackich”, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.

Nespiak-Niewolska-Rzeczpospolita-Tlumacka-Od-ruskiej-osady-do-zaglady-polskiego-miasteczka-tlumacz

Published

April 24, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-758-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-757-6