Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu (szkice historyczne)

Authors

Jacek Urban
Pontifical University of John Paul II in Krakow
https://orcid.org/0000-0003-1790-2601

Keywords:

Wawel Cathedral, Cathedral Chapter, Archives, Museum, liturgy, restoration, relics

Synopsis

THE CRACOW CATHEDRAL AND THE ARCHIVES OF THE WAWEL CATHEDRAL CHAPTER (SKETCHES IN HISTORY)

The early 11th-century Burgundian monk and author of Historiarum libri quinque, Rodulfus Glaber, wrote: “it befell almost throughout the world, but especially in Italy and Gaul, that the fabrics of churches were rebuilt, although many of these were still seemly and needed no such care; but every nation of Christendom rivaled with the other, which should worship in the seemliest buildings. So it was as though the very world had shaken herself and cast off her old age, and were clothing herself everywhere in a white garment of churches.”
This “white garment of churches” refers primarily to bishops’ cathedrals. Some were undergoing alterations, whereas others were newly built. It is to this period that the Wawel Cathedral dates back. Built around the year 1000, reconstructed in the Romanesque style in the 12th century and in the Gothic style in the 14th century, with further stylistic modifications to follow, it is exceptional and extraordinary. According to many it is a church one of its kind, a phenomenon: the coronation and burial church of Polish monarchs; the bishop’s cathedral; the shrine of St Stanislaus and St Jadwiga the Queen; the national pantheon. This extraordinary character of the Wawel Cathedral has been investigated by many authors, including Ludwik Łętowski (1859), Tadeusz Wojciechowski (1900), Michał Rożek (1980) or Bolesław Przybyszewski (2012). Each subsequent study concludes with the statement that the topic has not been exhausted and calls for further research.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Archiwum i biblioteka kapitulna na Wawelu .......... 13
 • Księdza kanonika Jana Długosza wawelski pogrzeb i pochówek na Skałce .......... 41
 • Relikwie świętych w katedrze na Wawelu do wieku XVIII. Szkic do portretu zbiorowego .......... 55
 • Konfesja św. Stanisława BM w katedrze na Wawelu w XVIII wieku .......... 83
 • Krakowska Kapituła Katedralna w 1794 roku .......... 105
 • Akt fundacji kaplicy Potockich w katedrze krakowskiej z 1840 roku .......... 123
 • Mecenat kanoników krakowskich XIX wieku na przykładzie bp. Ludwika Łętowskiego i ks. Jana Schindlera .......... 135
 • Pogrzeb króla Kazimierza Wielkiego w roku 1869 w świetle materiałów znajdujących się w archiwum kapitulnym na Wawelu .......... 155
 • Ksiądz Ignacy Polkowski (1833-1888) w świetle jego spuścizny przechowywanej w archiwum kapitulnym na Wawelu .......... 171
 • Korespondencja Antoniego Madeyskiego z kard. Janem Puzyną w sprawie budowy królewskich pomników św. Jadwigi i Władysława Warneńczyka w katedrze na Wawelu .......... 193
 • Kult bł. Wincentego Kadłubka w katedrze na Wawelu .......... 207
 • Kaznodzieje „świętalni” katedry krakowskiej I ćwierci XX wieku .......... 219
 • Katedra na Wawelu w latach I wojny światowej .......... 229
 • Wyniesienie katedry krakowskiej do godności bazyliki metropolitalnej w 1926 roku .......... 247
 • Ksiądz prof. Jan Fijałek, kanonik akademicki i archiwariusz, w świetle części jego spuścizny przechowywanej w archiwum kapitulnym na Wawelu .......... 261
 • Ksiądz prałat Stanisław Jasiński, vicarius actualis katedry na Wawelu w latach 1949-1954 .......... 279
 • Biskup Karol Wojtyła w Krakowskiej Kapitule Katedralnej (1958-1963) .......... 297
 • Katedra na Wawelu – jeszcze kościół czy już muzeum? .......... 317
 • Schyłek kanonii akademickich w Krakowskiej Kapitule Katedralnej? .......... 327
 • Jubileusz 600-lecia urodzin św. Jadwigi Królowej (1974) i translacja jej relikwii (1987) jako etapy na drodze do kanonizacji .......... 341
 • 11 listopada w katedrze na Wawelu w latach 1937-1989 .......... 365
 • Dzwon Zygmunt w XIX i XX wieku w świetle akt z archiwum kapitulnego na Wawelu .......... 379
 • Dziekani Krakowskiej Kapituły Katedralnej w XIX i XX wieku .......... 403
 • Muzeum Katedralne na Wawelu .......... 427
 • Spór o „Banderia Prutenorum”. Pro memoria .......... 459
Urban-Katedra-Krakowska-i-Archiwum-Kapitulne-na-Wawelu

Published

May 26, 2023

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-858-0