Fizinių asmenų bankroto procesas

Authors

Remigijus Jokubauskas
Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Lietuva
https://orcid.org/0000-0003-4314-850X

Keywords:

insolvency, bankruptcy proceedings of natural persons, discharge of debts, repayment plan, creditors

Synopsis

BANKRUPTCY PROCEEDINGS OF NATURAL PERSONS

This book deals with the legal issues related to bankruptcy proceedings of natural persons. The problems of indebtedness of natural persons which lead to their insolvency require complex legal assessment.
In Lithuania, the insolvency problems of natural persons were acknowledged on 10 May 2012 when the Law on Bankruptcy of Natural Persons (hereinafter – LBNP) was adopted which entered into force on 1 March 2013. The purpose of the LBNP was to regulate bankruptcy proceedings of a natural person, farmer, or other natural person pursuing individual activity and acting in good faith. Also, the LBNP aims to ensure that creditors’ claims are satisfied according to the procedure established by this law in order to strike a fair balance between the interests of the debtor and creditors. Until the adoption of the LBNP, the concept of the insolvency of natural persons was not established in Lithuanian insolvency law and payment of debts was carried out only using the enforcement procedures established in the Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania. The lack of regulation of the bankruptcy proceedings of natural persons not only caused the problem of forum shopping when a debtor would seek to commence insolvency proceedings in other countries, but also failed to secure the interests of creditors. Moreover, the adoption of the LBNP provides certain mechanisms for the social protection of debtors and their family members and requires the protection of their right to their dignity and basic needs.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • SUTRUMPINIMAI .......... 9
 • ĮŽANGA .......... 11
 • I. FIZINIŲ ASMENŲ NEMOKUMAS KAIP TEISĖS PROBLEMA .......... 15
 • II. FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESO RAIDA LIETUVOJE .......... 27
 • III. BANKROTO PROCESO TIKSLAS IR PRIEMONĖS JAM PASIEKTI .......... 35
 • Nauja pradžia .......... 40
 • Skolininko teisės į orumą apsauga .......... 46
 • Kreditorių interesų apsauga .......... 48
 • Paprasto, ekonomiško ir operatyvaus proceso užtikrinimas .......... 51
 • IV. BANKROTO PROCESE DALYVAUJANTYS ASMENYS .......... 55
 • Skolininkas (fizinis asmuo) .......... 55
 • Susiję skolininkai (fiziniai asmenys) .......... 58
 • Skolininko teisės ir pareigos .......... 63
 • Kreditoriai .......... 69
 • Kreditoriaus teisės pareikšti reikalavimą ir šios teisės neįgyvendinimo pasekmės .......... 72
 • Kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tvirtinimo tvarka .......... 81
 • Bankroto administratorius .......... 97
 • Kiti asmenys .......... 115
 • V. BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMAS .......... 117
 • Kreditorių informavimas apie ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo .......... 118
 • Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo .......... 122
 • Pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimas .......... 127
 • Neigiamos bankroto bylos iškėlimo sąlygos .......... 134
 • Supaprastinta fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo tvarka .......... 163
 • Atsisakymo iškelti bankroto bylą pasekmės .......... 165
 • Bankroto bylos iškėlimas ir sukeliamos teisinės pasekmės .......... 167
 • Teismo vaidmuo bankroto procese .......... 175
 • VI. MOKUMO ATKŪRIMO PLANAS .......... 179
 • Mokumo atkūrimo plano parengimas .......... 184
 • Mokumo atkūrimo plano tvirtinimas .......... 191
 • Įkeisto skolininko turto išsaugojimas .......... 199
 • Mokumo atkūrimo plano vykdymas .......... 204
 • Mokumo atkūrimo plano keitimas .......... 207
 • Bankroto bylos nutraukimas .......... 209
 • VII. BANKROTO PROCESO ADMINISTRAVIMAS .......... 219
 • Disponavimas skolininko turtu .......... 219
 • Skolininko skolų mokėjimo terminai .......... 223
 • Arešto ir vykdomųjų dokumentų perdavimas .......... 224
 • Bankroto administravimo išlaidos .......... 229
 • Skolininko turto realizavimas .......... 236
 • Skolininko teisė pasiūlyti turto pirkėją .......... 242
 • Bendrosios nuosavybės teise priklausančio turto realizavimas .......... 245
 • Skolininko įkeisto turto, priklausančio jam ir kitam bendraturčiui, iš kurio vykdomas išieškojimas vykdymo procese, realizavimas .......... 246
 • Atskirų rūšių turto pardavimo ypatumai .......... 250
 • VIII. KREDITORIŲ REIKALAVIMŲ TENKINIMAS .......... 253
 • Kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka .......... 254
 • Nenurašomi kreditorių reikalavimai .......... 258
 • IX. BANKROTO PROCESO PABAIGA .......... 269
 • Bankroto proceso užbaigimo tvarka .......... 269
 • Specialūs bankroto bylos užbaigimo pagrindai .......... 273
 • Bankroto proceso užbaigimo pasekmės .......... 278
 • X. TARPVALSTYBINIS FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESAS .......... 281
 • Fizinio asmens nemokumo bylos teismingumo taisyklės .......... 283
 • Taikytinos teisės taisyklės .......... 290
 • Teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas .......... 292
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI .......... 295
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS .......... 301

Published

May 17, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-838-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-837-5