Ksiądz profesor Szczepan Szydelski (1872-1967): Polityk i działacz społeczny

Authors

Józef Wołczański
Pontifical University of John Paul II in Krakow
https://orcid.org/0000-0001-6210-1411

Keywords:

Rev. prof. dr. hab. Szczepan Szydelski, Archbishop Józef Bilczewski, the Sejm of the Second Republic, Christian Democratic Party, Christian Social Union, National Unity Camp, Christian Trade Unions’ Association of Eastern Lesser Poland

Synopsis

REVEREND PROFESSOR SZCZEPAN SZYDELSKI (1872-1967): A POLITICIAN AND SOCIAL ACTIVIST

Rev. prof. dr hab. Szczepan Szydelski (1872-1967) was undoubtedly one of the most exceptional Roman-Catholic priests in the social and religious circles of Eastern Lesser Poland in the first half of the 20th century. His activity, still admired today, from his pastoral duties, to didactic and academic work at the Jan Kazimierz University in Lwów, to high posts in the national and Lesser Poland Province structures of the Christian Democratic Party and other political groups, Lwów City Council, Polish Parliament, social associations and charities.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • ROZDZIAŁ I. POGLĄDY POLITYCZNO-SPOŁECZNE .......... 25
 • 1. Stosunek do rządów, zagadnień ustrojowych, partii i organizacji politycznych .......... 25
 • 2. Problematyka mniejszości narodowych .......... 43
 • 3. Stosunek do ruchu chrześcijańsko-społecznego .......... 58
 • 4. Patriotyzm ks. Szydelskiego .......... 68
 • ROZDZIAŁ II. UDZIAŁ W ŻYCIU STRONNICTW POLITYCZNYCH .......... 73
 • 1. Działacz Stronnictwa Katolicko-Narodowego .......... 73
 • 2. Obecność i funkcje w Polskim Stronnictwie Chrześcijańskiej Demokracji .......... 91
 • 3. Akces do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego .......... 141
 • 4. Członek Rady Naczelnej Obozu Zjednoczenia Narodowego .......... 157
 • ROZDZIAŁ III. POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LATACH 1930-1935 .......... 167
 • 1. Wybory parlamentarne w Małopolsce Wschodniej .......... 167
 • 2. Aktywność sejmowa ks. Szydelskiego .......... 182
 • 3. Wiece i zebrania poselskie .......... 210
 • 4. Bilans kadencji poselskiej .......... 214
 • ROZDZIAŁ IV. WSPÓŁORGANIZATOR ZJEDNOCZENIA CHRZEŚCIJAŃSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ .......... 223
 • 1. Geneza, struktura, cele .......... 223
 • 2. Patron Zjednoczenia Chrześcijańskich Związków Zawodowych i członek Rady Głównej .......... 238
 • 3. Animator pracy i uczestnik zebrań związkowych .......... 254
 • 4. Założyciel i prezes Rady Nadzorczej Chrześcijańskiej Kasy Pożyczkowej .......... 265
 • ROZDZIAŁ V. DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH SPOŁECZNYCH, CHARYTATYWNYCH, OŚWIATOWYCH I RELIGIJNYCH .......... 271
 • 1. Zaangażowanie na rzecz zwalczania nędzy i bezrobocia .......... 271
 • 2. Wiceprezes Towarzystwa św. Wincentego à Paulo i Czytelni Katolickiej .......... 282
 • 3. Praca na niwie związków i stowarzyszeń katolickich .......... 290
 • 4. Rola na terenie Ligi Katolickiej .......... 301
 • ROZDZIAŁ VI. UDZIAŁ W RUCHU SAMORZĄDOWYM I PRACA DZIENNIKARSKA .......... 311
 • 1. Radny miasta Lwowa .......... 311
 • 2. Członek Zarządu Miast Polskich i Związku Miast Małopolskich .......... 336
 • 3. Troska o drobny przemysł i gospodarkę Małopolski Wschodniej .......... 343
 • 4. Funkcje redakcyjne .......... 354
Wolczanski-Ksiadz-Profesor-Szczepan-Szydelski

Published

May 24, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-886-3

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-664-7