Repatriacja amerykańskich jeńców wojennych i cywilów z radzieckich jednostek repatriacyjnych na terenie Polski w latach 1944-1945

Authors

Aleksandra Arkusz
Jagiellonian University, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-2797-7562

Keywords:

repatriation, prisoners of war, USA, Soviet Union, Poland, World War II

Synopsis

THE REPATRIATION OF AMERICAN PRISONERS OF WAR AND CIVILIANS FROM SOVIET REPATRIATION UNITS ON POLISH TERRITORY IN YEARS 1944-1945

World War II drastically changed the previous international balance of power. It also resulted in far-reaching changes in the bilateral relations between the United States of America and the Soviet Union. Their alliance, forced by wartime circumstances, involved collaboration in the diplomatic, military, political and economic scope. One of the areas of the American-Soviet collaboration was also the mutual repatriation of prisoners of war and civilian internees liberated from German captivity. The problem emerged already in 1944 along with the Allied offensive and forced the Allies to take specific measures. It became a priority to develop mechanisms for concentrating the prisoners and internees, keeping their records, protecting them, providing them with appropriate living, medical and sanitary conditions (until they were transferred to the representatives of their states) as well as preparing specific repatriation procedures both in terms of transferring contingents and organizing means of transport and evacuation routes. Months of negotiations led to the agreement signed at the conference in Yalta on 11 February 1945.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • ROZDZIAŁ I. AMERYKAŃSKA MISJA WOJSKOWA W MOSKWIE (1943-1945) .......... 19
 • I.1. Powstanie i struktura organizacyjna .......... 19
 • I.2. Zasady współpracy z organami radzieckimi .......... 22
 • ROZDZIAŁ II. PEŁNOMOCNY ZARZĄD RADY KOMISARZY LUDOWYCH / RADY MINISTRÓW ZSRR DO SPRAW REPATRIACJI (1944-1952) .......... 29
 • II.1. Powstanie i struktura organizacyjna .......... 29
 • II.2. Sieć terytorialna jednostek repatriacyjnych .......... 32
 • II.3. Współpraca z organami resortowymi i wojskowymi ZSRR .......... 36
 • ROZDZIAŁ III. RADZIECKIE ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA REPATRIACJĘ CUDZOZIEMCÓW .......... 39
 • ROZDZIAŁ IV. PIERWSZE AMERYKAŃSKO-RADZIECKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE WZAJEMNEJ REPATRIACJI - JAŁTA, 11 LUTEGO 1945 .......... 61
 • IV.1. Droga do wypracowania porozumienia .......... 61
 • IV.2. Porozumienie .......... 72
 • IV.3. Amerykanie w niemieckich nazistowskich obozach jenieckich .......... 74
 • ROZDZIAŁ V. RADZIECKIE KOMENDANTURY REPATRIACYJNE NA TERENIE POLSKI – LICZEBNOŚĆ REPATRIANTÓW .......... 81
 • V.1. Komendantura nr 130 w Rembertowie .......... 82
 • V.2. Komendantura nr 129 w Łodzi .......... 86
 • V.3. Komendantura nr 125 w Katowicach .......... 91
 • V.4. Komendantura nr 124 w Krakowie .......... 96
 • V.5. Komendantury nr 88 i 106 w Częstochowie .......... 100
 • V.6. Komendantura nr 110 w Lublinie .......... 103
 • V.7. Inne komendantury .......... 108
 • V.8. Punkty zborno-przesyłowe .......... 110
 • ROZDZIAŁ VI. RADZIECKIE KOMENDANTURY REPATRIACYJNE NA TERENIE POLSKI – ŻYCIE CODZIENNE .......... 113
 • ROZDZIAŁ VII. AMERYKAŃSCY OFICEROWIE ŁĄCZNIKOWI W POLSCE – GRUPA WILMETHA (27 LUTEGO – 28 MARCA 1945 ROKU) .......... 127
 • VII.1. Przygotowania do wyjazdu .......... 127
 • VII.2. Pobyt w Polsce .......... 135
 • VII.3. Złamanie zapisów porozumienia z Jałty w trakcie pobytu grupy Wilmetha w Polsce .......... 147
 • VII.4. Przygotowania do wyjazdu do Polski szefa amerykańskiej Misji Wojskowej .......... 152
 • VII.5. Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża w opiece nad jeńcami .......... 155
 • VII.6. Korespondencja na linii Moskwa – Waszyngton .......... 160
 • ROZDZIAŁ VIII. KOMENDANTURY I OBOZY TRANZYTOWE NA TERENIE ZSRR .......... 171
 • VIII.1. Komendantury .......... 171
 • VIII.2. Obozy tranzytowe w Odessie .......... 174
 • ROZDZIAŁ IX. DRUGIE AMERYKAŃSKO-RADZIECKIE POROZUMIENIE W SPRAWIE WZAJEMNEJ REPATRIACJI – HALLE, 22 MAJA 1945 ROKU .......... 207
 • IX.1. Porozumienie .......... 207
 • IX.2. Liczba wyzwolonych i repatriowanych Amerykanów .......... 213
 • ROZDZIAŁ X. OGÓLNA LICZBA REPATRIOWANYCH .......... 219
 • X.1. Cudzoziemcy .......... 219
 • X.2. Obywatele radzieccy .......... 226
 • X.3. Obywatele radzieccy repatriowani przez Amerykanów .......... 228
 • ROZDZIAŁ XI. STOSUNEK SOWIETÓW DO REPATRIOWANYCH AMERYKANÓW .......... 237
 • XI.1. „Listy dziękczynne” .......... 237
 • XI.2. Zeznania repatriantów .......... 240
Arkusz-Repatriacja-amerykanskich-jencow-wojennych-i-cywilow

Published

June 16, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-891-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-890-0