Uwarunkowania i rozwój Partnerstwa Wschodniego: Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne

Authors

Piotr Bajor (ed)
Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-2569-2552

Synopsis

Oddawana w ręce Czytelników książka poświęcona została problematyce uwarunkowań i rozwoju programu Partnerstwo Wschodnie, analizowanego przez pryzmat aspektów politycznych, gospodarczych i społecznych. Zapoczątkowany w 2009 roku program Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie, skierowany do kilku państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, przeszedł znaczącą ewolucję. Nastąpiła ona w odniesieniu do roli i miejsca programu w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, jego założeń i ram instytucjonalnych, jak również efektywności realizowanych działań we współpracy dwustronnej i multilateralnej z zainteresowanymi państwami. Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych właśnie wybranym aspektom uwarunkowań i rozwoju Partnerstwa Wschodniego, w odniesieniu do najważniejszych procesów i uwarunkowań współpracy w ostatnim czasie.

Ze Wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Historyczna rola i miejsce Polski w programie Partnerstwa Wschodniego z uwzględnieniem działań polskiej służby zagranicznej .......... 9
  Bartłomiej Kural
 • Realizacja praw człowieka w państwach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego – analiza współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego .......... 19
  Aleksandra Stanik
 • Implications of the Eastern Partnership in Georgia’s Economic Development in 2009-2019 .......... 45
  Barbara Stachura
 • Changes in Georgia’s Dysfunction in 2009-2019 – A Decade from Joining to the Eastern Partnership .......... 61
  Agata Markowska
 • Analiza porównawcza konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Armenii i Gruzji .......... 73
  Maja Nosewicz
 • Znaczenie Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w polityce Republiki Azerbejdżanu .......... 93
 • Znaczenie DCFTA dla Republiki Mołdawii – umowa stowarzyszeniowa jako ważne narzędzie reintegracji Naddniestrza z Mołdawią na drodze rozwoju proeuropejskiej transformacji .......... 109
  Olgierd Andruszczyszyn
 • Społeczeństwo białoruskie – czas stagnacji, czas czynu .......... 125
  Filip Fiedor
 • Bezpieczeństwo energetyczne jako główny element w relacjach UE–Ukraina–Polska–Litwa w kontekście Partnerstwa Wschodniego .......... 141
  Sofiia Pishchanska
 • The Theoretical and Practical Dimensions of the Cultural Policy of the Eastern Partnership (On the Example of the “Culture and Creativity” Program) .......... 151
  Viktoriia Stepanets
Bajor-Uwarunkowania-i-rozwoj-partnerstwa-wschodniego

Published

December 5, 2022

Series

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-854-2