Uwarunkowania i rozwój Partnerstwa Wschodniego: Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne

Authors

Piotr Bajor (ed)
Jagiellonian University
https://orcid.org/0000-0003-2569-2552

Synopsis

Oddawana w ręce Czytelników książka poświęcona została problematyce uwarunkowań i rozwoju programu Partnerstwo Wschodnie, analizowanego przez pryzmat aspektów politycznych, gospodarczych i społecznych. Zapoczątkowany w 2009 roku program Unii Europejskiej Partnerstwo Wschodnie, skierowany do kilku państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego, przeszedł znaczącą ewolucję. Nastąpiła ona w odniesieniu do roli i miejsca programu w polityce zewnętrznej Unii Europejskiej, jego założeń i ram instytucjonalnych, jak również efektywności realizowanych działań we współpracy dwustronnej i multilateralnej z zainteresowanymi państwami. Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów poświęconych właśnie wybranym aspektom uwarunkowań i rozwoju Partnerstwa Wschodniego, w odniesieniu do najważniejszych procesów i uwarunkowań współpracy w ostatnim czasie.

Ze Wstępu

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Historyczna rola i miejsce Polski w programie Partnerstwa Wschodniego z uwzględnieniem działań polskiej służby zagranicznej .......... 9
  Bartłomiej Kural
 • Realizacja praw człowieka w państwach Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego – analiza współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego .......... 19
  Aleksandra Stanik
 • Implications of the Eastern Partnership in Georgia’s Economic Development in 2009-2019 .......... 45
  Barbara Stachura
 • Changes in Georgia’s Dysfunction in 2009-2019 – A Decade from Joining to the Eastern Partnership .......... 61
  Agata Markowska
 • Analiza porównawcza konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Armenii i Gruzji .......... 73
  Maja Nosewicz
 • Znaczenie Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego w polityce Republiki Azerbejdżanu .......... 93
 • Znaczenie DCFTA dla Republiki Mołdawii – umowa stowarzyszeniowa jako ważne narzędzie reintegracji Naddniestrza z Mołdawią na drodze rozwoju proeuropejskiej transformacji .......... 109
  Olgierd Andruszczyszyn
 • Społeczeństwo białoruskie – czas stagnacji, czas czynu .......... 125
  Filip Fiedor
 • Bezpieczeństwo energetyczne jako główny element w relacjach UE–Ukraina–Polska–Litwa w kontekście Partnerstwa Wschodniego .......... 141
  Sofiia Pishchanska
 • The Theoretical and Practical Dimensions of the Cultural Policy of the Eastern Partnership (On the Example of the “Culture and Creativity” Program) .......... 151
  Viktoriia Stepanets

Downloads

Download data is not yet available.
Bajor-Uwarunkowania-i-rozwoj-partnerstwa-wschodniego

Published

December 5, 2022

Series

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-854-2