Leśnica: Zarys historii wioski od XIV wieku po współczesność

Authors

Keywords:

Leśnica, village, outline, history, 14th century, present day

Synopsis

LEŚNICA – AN OUTLINE OF THE VILLAGE’S HISTORY FROM THE 14TH CENTURY TO THE PRESENT DAY

In terms of area and population, Leśnica is the smallest of the six villages that make up Stryszów Municipality. In the Middle Ages, it belonged first to the Duchy of Oświęcim and from 1440 to the Polish Crown. In the years 1440-1646, it was part of the Starosty of Barwałd, and then, in the years 1646-1772 it belonged to the Starosty of Lanckorona. In the years 1772-1918, the village was under Austrian rule. In reborn Poland, until 1933, Leśnica was an independent municipality, and then it was incorporated into the Stryszów Municipality. During the German occupation in 1939-1945, Leśnica was in the General Government. After World War II, until 1954, the village was still part of Stryszów Municip - ality, and then, in the years 1954-1968, of the commune of Stronie. From 1969, the village was in the commune of Stryszów, and from 1973 in Stryszów Muni - cipality. Leśnica was in Kraków Voivodeship until 1975, in Bielsko-Biała Voivodeship in the years 1975-1998, and from 1999 in Lesser Poland Voivodeship, in Wadowice County. A small elementary school, later renamed common and primary school, existed in the village for short periods of time – in the years 1911-1924 and 1961-1974. In general, children from Leśnica attend a primary school in nearby Stronie nowadays. The faithful from Leśnica used to belong (until 1907) to the parish in Stryszów. Today they belong to the parish in Zakrzów. The main site of religious worship in Leśnica is the chapel of Saint Adalbert. After the political changes in Poland and the restoration of local self-governments, starting from 1990, social and cultural life in Leśnica has flourished, centered around the residents association and a civic center situated in the middle of the village.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ I. OGOLNE WIADOMOŚCI O LEŚNICY .......... 13
 • 1. Położenie wsi .......... 13
 • 2. Warunki naturalne .......... 16
 • ROZDZIAŁ II. LEŚNICA W DAWNEJ POLSCE DO 1772 R. .......... 19
 • 1. Wieś graniczna w księstwie oświęcimskim (XIV w. – 1440 r.) .......... 19
 • 2. Wykup Leśnicy przez Polskę w 1440 r. .......... 20
 • 3. Leśnica w obrębie Polski (1440-1772) .......... 22
 • ROZDZIAŁ III. LEŚNICA POD RZĄDAMI AUSTRII (1772-1918) .......... 33
 • 1. Okres absolutyzmu (1772-1860) .......... 33
 • 2. Okres autonomii galicyjskiej (1860-1914) .......... 36
 • 3. Pierwsza wojna światowa (1914-1918) .......... 41
 • ROZDZIAŁ IV. OKRES MIĘDZYWOJENNY I OKUPACJA NIEMIECKA (1918-1945) .......... 45
 • 1. Lata międzywojenne (1918-1939) .......... 45
 • 2. Wojna i okupacja (1939-1945) .......... 49
 • Rozdział V. Wieś po drugiej wojnie światowej (1945-2022) .......... 55
 • 1. Okres Polski Ludowej (1945-1989) .......... 55
 • 2. Leśnica współczesna (po 1989 r.) .......... 67
 • ROZDZIAŁ VI. OŚWIATA W LEŚNICY .......... 79
 • 1. Oświata pod rządami Austrii (1911-1918) .......... 79
 • 2. Miejscowa szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1924) .......... 82
 • 3. Szkoła w Leśnicy w Polsce Ludowej i jej likwidacja (1961-1974) .......... 86
 • ROZDZIAŁ VII. ŻYCIE RELIGIJNE MIESZKAŃCOW I ZABYTKI .......... 93
 • 1. Życie religijne .......... 93
 • 2. Zabytki w Leśnicy .......... 100

Author Biography

Andrzej Nowakowski

Dr hab. nauk prawnych, dr hab. nauk o kulturze fizycznej. W latach 2002-2018 był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Nauk Humanistycznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2018-2021 pracował na podobnym stanowisku w Zakładzie Wychowania Fizycznego w ramach Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. Jest autorem blisko 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych (historii) oraz nauk prawnych. Wypromował trzech doktorów nauk o kulturze fizycznej. Sześciokrotnie pełnił funkcję recenzenta w przewodach doktorskich. W latach 2012-2016 był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie. Za działalność solidarnościową w 2012 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, a za całokształt działalności naukowej i społecznej w 2017 r. odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2020 r. uzyskał tytuł honorowego obywatela gminy Stryszów (powiat wadowicki, województwo małopolskie), a w 2021 r. odznaczony został Medalem Stulecia Odzy skanej Niepodległości. W tymże roku z tytułu działalności w „Sokole” przyznano mu Zaszczytną Odznakę Sokoła.

Nowakowski-Lesnica-Zarys-historii-wioski-od-XIV-wieku

Published

July 14, 2023

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-893-1

Date of first publication (11)

2023-08-01