Smoking Guns: Tematy dzielące Amerykę

Authors

Gabriela Kwiatek (ed)
Jagiellonian University, Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0001-7530-1789
Maciej Smółka (ed)
Jagiellonian University, Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0001-8552-3676

Keywords:

USA, abortion, controversies, healthcare

Synopsis

Smoking Guns. Tematy dzielące Amerykę to recenzowana studencka publikacja zbiorowa wydana po XIII Dniach Kultury Amerykańskiej, czyli cyklicznej konferencji naukowej organizowanej przez Koło Naukowe Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na publikację składa się osiem artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, które zgłębiają wybrane złożone i kontrowersyjne tematy dzielące spolaryzowane społeczeństwa amerykańskie i kanadyjskie. Poruszane w publikacji zagadnienia dotyczą tak zróżnicowanych kwestii, jak aborcja w świetle politycznym oraz suwerenności rdzennej, kanadyjski aktywizm anti-choice, krytyczna teoria rasy, rdzenna tożsamość w kontekście olimpijskim, kryzys eksmisyjny w dobie COVID-19, zdrowie psychiczne czy amerykańska polityka wobec Chin. Książka zaprasza czytelników do refleksji nad tymi istotnymi i aktualnymi kwestiami, które wpływają na społeczny i polityczny krajobraz Ameryki Północnej. To doskonała lektura dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tematów, które kształtują dzisiejszy świat.

Chapters

Author Biographies

Gabriela Kwiatek, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentką II roku studiów magisterskich nakierunku amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowiei absolwentką studiów licencjackich na tym samym kierunku, które ukończyła z wyróżnieniem po obronie pracy zatytułowanej Przymusowa sterylizacja rdzennych kobiet w XXI-wiecznej Kanadzie w kontekście praktyk eugenicznych. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich oraz Koła Naukowego Amerykanistyki UJ. Niedawno ukończyła staż w sekcji Foreign Policy and Diplomacy w Ambasadzie Kanady w Warszawie. Regularnie bywa mówczynią na konferencjach naukowych, prezentując referaty dotyczące zagadnień związanych z kanadyjską opieką zdrowotną i ludnością rdzenną, a także z polityką zagraniczną i dyplomacją. Obecnie pracuje nad projektem badawczym dofinansowanym przez Inicjatywę Doskonałości UJ pt. Kanadyjskie Pierwsze Narody i nowozelandzcy Maorysi – współpraca przy dekolonizacji praktyk okołoporodowych.

Patrycja Obszarska, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentką II roku studiów magisterskich na kierunku amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące współczesnych nierówności społecznych, gender oraz historii relacjietnicznych w USA. W 2020 roku z wyróżnieniem obroniła pracę licencjacką pt. Renesans Harlemu w Paryżu – znaczenie inności na tle rasowym wobec fascynacji mieszkańców Paryża afroamerykańskimi artystamii artystkami. W ramach stypendium Erasmus+ spędziła semestrna Örebro University w Szwecji, gdzie studiowała Gender Studies oraz współpracowała z uniwersytecką doradczynią ds. równości. Wiedzę z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji wykorzystywała i rozwijała m.in. w 2021 roku jako stażystka Specjalistki ds. Polityki Praw Człowieka w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie.

Zuzanna Maszniew, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentką prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz praktykantką adwokacką, prywatnie miłośniczką sportów i podróży. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na prawach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet oraz nierówności płci. Jej pierwsza praca naukowa dotyczyła polowań na czarownice z perspektywy feministycznej. Pracuje w kancelarii adwokacko-radcowskiej, zajmując się prawem spółek i podatkowym. Jednocześnie aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych. Jest absolwentką International Baccalaureate Diploma Programme, prezeską Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego TBSP UJ oraz byłą przedstawicielką swojego uniwersytetu na konkursie międzynarodowym European Human Rights Moot Court Competition.

Iga Machnik, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentką drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku amerykanistyka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Autorka pracy dyplomowej pt. Dyskryminacja na tle rasowym w procedurze powoływania amerykańskiej ławy przysięgłych dla postępowań karnych obronionej z wyróżnieniem na studiach pierwszego stopnia. Laureatka stypendium Copernicus Society na pobyt badawczy w Dickinson College w Carlisle, Pensylwania na semestr letni roku akademickiego 2022/2023. Członkini Koła Naukowego Amerykanistyki, zaangażowana m.in. w zbiórkę materiałów szkolnych dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Jej zainteresowania naukowe sprowadzają się do analizy zjawisk dyskryminacji na tle rasowym w kontekście instytucji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, społeczno-prawnych implikacji segregacji na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz amerykańskiego dyskursu wokół społecznego konstruktu rasy.

Agata Drabek, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentką studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunkach amerykanistyka i laboratoria kultury współczesnej. Tytuł licencjata z amerykanistyki uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracy pt. Relacje rasowe i wyobrażeniana temat Afroamerykanów po wojnie secesyjnej w malarstwie Winslowa Homera. Została wybrana do udziału w programie wymiany bilateralnej i w semestrze letnim 2022 roku studiowała Liberal Arts and Sciences na University of Rochester w Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem zarządu Koła Naukowego Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się sztuką i kulturą współczesną, a także problemami społecznymi we współczesnych Stanach Zjednoczonych.

Aleksandra Rachwał

Jest absolwentką studiów pierwszego stopnia oraz studentką drugiego stopnia na kierunku amerykanistyka na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2022 roku uzyskała tytuł licencjata amerykanistyki z wyróżnieniem, a tematyka jej pracy dotyczyła kryzysu eksmisyjnego w świetle pandemii COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Główne zainteresowania badawcze autorki to problemy społeczno-ekonomiczne Amerykanów, a w szczególności kwestia eksmisji w Stanach Zjednoczonych, która nie jest popularna w dyskursie akademickim. Do jej innych zainteresowań należą przede wszystkim sądownictwo amerykańskie, gender studies oraz amerykańska kultura popularna.

Katarzyna Kawecka, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentką studiów magisterskich na kierunku amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swojej pracy licencjackiej pt. „Szklany klosz” jako powieść o feminizmie i chorobie psychicznej autorstwa Sylvii Plath skupiła się na problemie chorób psychicznych, który to wątek pogłębiany jest przez niniejszy artykuł. Zainteresowania naukowe autorki, poza literaturą amerykańską, skupiają się wokół kwestii społecznych, feminizmu oraz rasy w społeczeństwie amerykańskim.

Michał Frejlich, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Jest studentem pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku amerykanistyka w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskał tytuł licencjata z amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obronił z wyróżnieniem pracę dyplomową pt. Od antagonizmu do symbiozy – wpływ Stanów Zjednoczonych na polskie wojska specjalne w latach 1989-2021 w perspektywie porównawczej. Jest także członkiem Koła Naukowego Amerykanistyki UJ oraz sekcji japońskiej Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ. Interesuje się historią wojskowości i przyszłością wojny, stosunkami USA – Daleki Wschód, kontrterroryzmem i działalnością wojsk specjalnych, political fiction, science fiction oraz fantasy.

Kwiatek-Smoking-guns

Published

August 21, 2023

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-83-8138-900-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-899-3