Pacientų įtraukties instrumentai sveikatos priežiūros paslaugų kokybei gerinti: Monografija

Authors

Danguolė Jankauskienė; Birutė Mockevičienė; Vaida Servetkienė; Augustina Jankauskienė; Karolis Ažukaitis; Justas Trinkūnas; Roma Puronaitė; Goda Elizabeta Vaitkevičienė; Andrejus Černovas

Keywords:

health policy, healthcare services, patients

Synopsis

PATIENT ENGAGEMENT INSTRUMENTS FOR IMPROVING THE QUALITY OF HEALTHCARE SERVICES

The success of health policy and the healthcare sector is increasingly measured in terms of the dynamics and changes in public trust in the healthcare system, the quality of services provided by healthcare facilities matching people’s expectations, and the fulfilment of patient needs. In order to ensure the required efficiency of public services and to provide better-quality and more accessible healthcare services that match the expectations of the population, it is necessary that the recipients of these services (patients) themselves are actively engaged in improvement processes. Therefore, increasing importance and value is placed on the engagement of the patient in the process of improving healthcare services as an active and informed participant of the healthcare system.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ĮŽANGA .......... 9
 • I. PACIENTŲ ĮTRAUKTIES IR GRĮŽTAMOJO RYŠIO REIKŠMĖ FORMUOJANT SVEIKATOS POLITIKĄ .......... 15
 • 1.1. Įvadas .......... 17
 • 1.2. Į pacientą orientuota sveikatos priežiūros koncepcija .......... 18
 • 1.3. sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimas ir pacientų pasitenkinimas kaip būdas realizuoti į pacientą orientuotos sveikatos priežiūrą .......... 32
 • 1.4. Pacientų grįžtamasis ryšys .......... 44
 • 1.5. Pacientų įtraukties įrankiai (PĮĮ) sveikatos priežiūros kokybės gerinimui: PROM ir PREM instrumentų apžvalga .......... 54
 • 1.6. Apibendrinimas .......... 79
 • II. NEFROLOGINIŲ IR ONKOLOGINIŲ PACIENTŲ PATIRTYS, SKIRTOS GERINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS KOKYBĘ LIETUVOJE: PACIENTO KELIONĖS RADINIAI .......... 83
 • 2.1 Įvadas .......... 85
 • 2.2. Dažniausiai pasitaikantys sveikatos priežiūros sistemos kokybės netolygumai nefrologinių ir onkologinių pacientų akimis Lietuvoje .......... 87
 • 2.3. Apibendrinimas .......... 119
 • 2.4. Rekomendacijos formuojant arba tikslinant PREM ir PROM klausimynus .......... 120
 • III. LIETUVOS GYVENTOJŲ PATIRTIS NAUDOJANTIS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMIS .......... 123
 • 3.1. Įvadas .......... 121
 • 3.2. Paslaugų gavėjų (pacientų) lūkesčiai, poreikiai ir paslaugų kokybės suvokimas .......... 121
 • 3.3. Pacientų įtrauktis ir pacientų nuomonės tyrimai .......... 131
 • 3.4. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas Lietuvos gyventojų požiūriu .......... 135
 • 3.5. Esminiai pirminės sveikatos priežiūros kokybę lemiantys veiksniai pacientų požiūriu .......... 167
 • 3.6. Apibendrinimas .......... 179
 • 3.7. Rekomendacijos formuojant PREM klausimynus .......... 182
 • IV. BENDRADARBIAUJANTI LYDERYSTĖ KAIP ATSAKAS SPRĘSTI PACIENTO ATSKLEISTUS KOKYBĖS NETOLYGUMUS .......... 185
 • 4.1. Įvadas .......... 187
 • 4.2. Bendradarbiaujančios lyderystės sveikatos sektoriuje teorinės prieigos .......... 189
 • 4.3. Bendradarbiaujančios lyderystės elementų sąsajos su pacientų atskleistais kokybės netolygumais .......... 195
 • 4.4. Rezultatų aptarimas .......... 203
 • 4.5. Apibendrinimas .......... 206
 • V. PROM IR PREM INSTRUMENTŲ KŪRIMAS IR ADAPTAVIMAS LIETUVOJE .......... 209
 • 5.1. Įvadas .......... 211
 • 5.2. Lauko tyrimas .......... 212
 • 5.3. Integracija į kokybės vadybos ir e. sveikatos sistemas .......... 266
 • 5.4. Apibendrinimas .......... 323
 • IŠVADOS .......... 325
Pacientu_itraukties_cover

Published

August 24, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-950-1