Społeczeństwo staropolskie: Studium kultury i mentalności

Authors

Mateusz Kurkowski (ed)
University of Wrocław, Wrocław
https://orcid.org/0000-0002-2397-6909

Synopsis

Społeczeństwo staropolskie. Studium kultury i mentalności otwiera serię wydawniczą Studia Historica Iuvenum Investigatorum związaną ze Studenckim Kołem Naukowym Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego im. Szymona Askenazego. Badania nad historią kultury, a w dalszej kolejności – nad historią mentalności stanowią ważny nurt we współczesnych rozważaniach nad historią. W ten właśnie nurt historiografii wpisują się prace wielu historyków polskich zajmujących się czasami nowożytnymi, a poruszane przez nich zagadnienia mają na celu pogłębienie wiedzy na temat społeczeństwa staropolskiego. Takie też założenia przyświecały autorom niniejszej publikacji: studentom i doktorantom z Wrocławia i Warszawy. Zamierzeniem autorów było zwrócenie uwagi na znaczenie badań nad kulturą oraz na wartość dociekań dotyczących tego zakresu dla pogłębiania wiedzy o minionych epokach.

Chapters

Kurkowski-Spoleczenstwo-staropolskie

Published

September 5, 2023

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-937-2