Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka polskiego jako obcego

Authors

Iwona Janowska
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0001-5133-2660

Keywords:

language teaching, didactics, speaking competence, foreign language

Synopsis

This book falls within the field of language education and focuses on the shaping and developing of speaking competence in a foreign language. Reflection on teaching and learning speaking comprises two basic types of issues. The first of these includes deliberations of theoretical character, which are the subject matter of the first three chapters of the book. They introduce the key theories developed within theoretical and applied linguistics as well as psychological ideas about the very essence of language, its use, as well as teaching and learning. What is meant here is scientific theories that played a fundamental role in the development of the teaching of foreign languages, including speaking, as oral production is only a small segment of the comprehensive process of foreign language teaching and learning, subject to the same laws as the other skills.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 9
 • 1. Od języka do komunikacji i działania – wkład koncepcji lingwistycznych w rozwój dydaktyki języków obcych .......... 13
 • 2. Przyswajanie sprawności mówienia i proces produkcji mowy .......... 27
 • 3. Mówienie w metodach i podejściach do nauczania języków obcych .......... 37
 • 4. Kompetencja komunikacyjna w dydaktyce języków obcych .......... 51
 • 5. Wypowiedź ustna – ogólna charakterystyka umiejętności .......... 63
 • 6. Mówienie jako działanie językowe .......... 75
 • 7. Komunikacja w klasie językowej – typy, cele i warunki .......... 89
 • 8. Nauczanie mówienia – uwarunkowania i implikacje .......... 105
 • 9. Zadanie jako forma rozwijania sprawności mówienia .......... 153
 • 10. Ocenianie sprawności mówienia .......... 177
 • Podsumowanie .......... 209
 • Spis ilustracji .......... 215
 • Spis schematów i tabel .......... 217
 • Bibliografia .......... 219
 • Indeks osobowy .......... 231

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-923-3