Muzułmanie i islam w Niemczech : perspektywa polityczna, prawna i kulturowa

Authors

Małgorzata Świder
Pedagogical University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0002-4354-3641
Sylwia Góra
Pomeranian University, Słupsk, Poland
https://orcid.org/0000-0002-8844-9528
Beata Springer
University of Zielona Góra, Poland
https://orcid.org/0000-0002-2112-6556

Keywords:

Republika Federalna Niemiec, RFN, polityka wyznaniowa, islam, muzułmanie, państwo a religia

Synopsis

Niniejsza publikacja podejmuje kwestię islamu oraz polityki wyznaniowej w RFN zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnego dyskursu politycznego. Podstawowym celem monografii, którą oddajemy w ręce czytelników, jest ukazanie na wielu różnych płaszczyznach relacji państwa niemieckiego z islamem/muzułmanami, mając na względzie wieloaspektowość poruszanego zagadnienia. Jak kształtują się relacje Niemiec z islamem i muzułmanami, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej? Jak Niemcy postrzegają islam i muzułmanów? Jak w kraju, w którym drugą co do wielkości religią jest islam, kształtuje się politykę religijną? Jak radzi sobie z islamem najbardziej katolicki land w RFN – Bawaria? To kilka głównych pytań, na które próbują odpowiedzieć autorki niniejszej publikacji – trzy badaczki zajmujące się zarówno kwestiami niemieckimi, jak i religijnymi.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 7
 • Wstęp .......... 9
  Polityka wyznaniowa z perspektywy Niemiec
 • Rozdział I. Islam i Niemcy – perspektywa historyczna .......... 15
 • Rozdział II. Islam i muzułmanie w RFN .......... 37
 • Rozdział III. Prawo i polityka wyznaniowa Niemiec .......... 59
 • Rozdział IV. Dialog międzyreligijny jako wyznacznik niemieckiej polityki wyznaniowej .......... 77
 • Rozdział V. „Kulturowa tożsamość landu”. Prochrześcijańska ofensywa administracji Bawarii .......... 97
 • Bibliografia .......... 133
 • Indeks nazwisk .......... 157

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Małgorzata Świder, Pedagogical University, Kraków, Poland

doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie historii, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, zatrudniona w Instytucie Historii i Archiwistyki na Wydziale Nauk Humanistycznych. Studiowała w Opolu, Dortmundzie i Kolonii, gdzie doktoryzowała się pod kierunkiem prof. dr. hab. Herberta Hömiga (Köln/Dortmund). Główne tematy jej badań naukowych oscylują wokół stosunków polsko-niemieckich w okresie powojennym, socjaldemokracji niemieckiej, polsko-niemieckich relacji związkowych i najnowszych dziejów Śląska.

Sylwia Góra, Pomeranian University, Słupsk, Poland

doktor habilitowana, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku, pracownik Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania tejże uczelni. W 2013 roku ukazała się jej monografia Dzieci Abrahama. Dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku), w 2015 roku antologia Jan Paweł II wobec obecności islamu i muzułmanów w krajach Unii Europejskiej. Wybór dokumentów (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku), zaś w 2016 roku antologia Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie (Wydawnictwo Unum w Krakowie) oraz monografia Zaangażowanie Jana Pawła II w rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Bałkanach (Wydawnictwo UNUM w Krakowie). W 2018 roku opublikowała rozprawę habilitacyjną Jan Paweł II wobec obecności islamu w Unii Europejskiej. Konteksty politologii religii (Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku). Zainteresowania badawcze to między innymi filozofia dialogu, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, stosunki międzynarodowe, politologia religii.

Beata Springer, University of Zielona Góra, Poland

doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, prawnik, politolog; adiunkt na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji, w Katedrze Systemów Politycznych i Administracji. Zainteresowania naukowe: administracja publiczna, samorząd terytorialny, partycypacja społeczna, współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Jako trenerka i ekspertka przez wiele lat prowadziła warsztaty dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych; współtworzyła strategie rozwoju oraz strategie rozwiązywania problemów społecznych dla samorządów.

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 22,50 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 22,50 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-102-4

Physical Dimensions