Moi polscy pisarze i poeci

Authors

György Gömöri

Synopsis

György Gömöri jest w Polsce wysoko ceniony zarówno w środowisku literackim, jak i w kręgach akademickich. Zalicza się go do elitarnego grona cudzoziemców szczególnie zasłużonych dla kultury – zwłaszcza literatury – polskiej. (…) Niemalże od początku występował równocześnie w kilku rolach: krytyka, popularyzatora, tłumacza. Jakby tego było mało, przez dziesięciolecia wykładał literaturę polską, a także węgierską, na najbardziej renomowanych uczelniach zachodnich, głównie w Cambridge, ale również na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (namaszczony przez Czesława Miłosza, którego przez jeden semestr tam zastępował). (…) Książka, którą czytelnik ma przed oczyma, jest świetnym i bardzo interesującym świadectwem bardzo rozległych kontaktów Gömöriego z pisarzami polskimi. Wielu z nich zawdzięcza mu łatwiejszą drogę do czytelników, zresztą nie tylko węgierskich.

Jerzy Snopek

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Gömöri widziany z Polski .......... 7
 • Spotkania z Gałczyńskim .......... 15
 • Młody Węgier u Władysława Broniewskiego .......... 21
 • Tadeusz Nowak, mój przyjaciel i pierwszy tłumacz .......... 27
 • Spotkania z Różewiczem .......... 33
 • Rok 1956. Zaczęło się w Budapeszcie .......... 41
 • Listy Wiktora Woroszylskiego do Györgya Gömöriego .......... 55
 • Moje spotkania z Miłoszem .......... 61
 • Dwa listy Czesława Miłosza .......... 75
 • Spotkania i korespondencja ze Zbigniewem Herbertem .......... 83
 • Węgierska recepcja Herberta .......... 93
 • List od Kazimery Iłłakowiczówny .......... 103
 • O korespondencji z Józefem Ratajczakiem .......... 109
 • Moje spotkanie z Iwaszkiewiczem .......... 125
 • Kilka słów o Halinie Poświatowskiej .......... 131
 • Tymoteusz Karpowicz, mój przyjaciel .......... 141
 • Trzy listy Mrożka .......... 151
 • Listy Aleksandra Wata do Györgya Gömöriego .......... 159
 • List Witolda Gombrowicza z 1967 roku .......... 167
 • O Leszku Kołakowskim, obiektywnie i subiektywnie .......... 171
 • Herbata u Wierzyńskich w Londynie .......... 181
 • Zaproszenie dla Słonimskiego .......... 187
 • Jak poznawałem Szymborską i jej wiersze .......... 193
 • Sześć listów Stanisława Barańczaka .......... 199
 • Moi polscy poeci .......... 207
 • Postscriptum .......... 223
Gomori-Moi-polscy-pisarze-i-poeci

Published

November 30, 2023

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 40 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-960-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-959-4