Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa

Authors

Jan Adamowski, Jagiellonian University, Krakow, Poland; Paweł Daroszewski, Jagiellonian University, Krakow, Poland; Paulina Jabłońska, Jagiellonian University, Krakow, Poland; Bartosz Kielan, Jagiellonian University, Krakow; Łukasz Korzeniowski, Jagiellonian University, Krakow

Keywords:

legislative omissions, courts, Constitutional Tribunal, judicial application of a law, judicial application of the Constitution

Synopsis

Praca Pominięcia prawodawcze w procesie sądowego stosowania prawa zawiera wyniki badań prowadzonych przez członków Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ w projekcie o tym samym tytule, zrealizowanym w Uniwersytecie Jagiellońskim z grantu przyznanego w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. W książce przedstawiono nowe ujęcie tematu podejmowanego w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego, koncentrując uwagę na pominięciu prawodawczym jako konkretnym problemie w procesie sądowego stosowania prawa. Czytelnik znajdzie w tej publikacji wnioski i uogólnienia formułowane na podstawie analizy prowadzonej na trzech płaszczyznach: empirycznej, teoretycznej i dogmatycznej.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • CZĘŚĆ 1. REAKCJE NA POMINIĘCIE PRAWODAWCZE. PRAKTYKA (PRZEDMIOT OCENY)
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 19
  Paulina Jabłońska
 • 2. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze. Perspektywa Trybunału Konstytucyjnego .......... 22
  Paweł Daroszewski
 • 3. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze w sprawach prywatnoprawnych .......... 40
  Jan Adamowski
 • 4. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze w sprawach karnych .......... 54
  Bartosz Kielan
 • 5. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze w sprawach administracyjnych .......... 64
  Łukasz Korzeniowski
 • 6. Synteza .......... 83
  Paulina Jabłońska
 • CZĘŚĆ 2. REAKCJE NA POMINIĘCIE PRAWODAWCZE. TEORIA (WZORZEC OCENY)
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 91
  Paulina Jabłońska
 • 2. Stosowanie Konstytucji a pominięcie prawodawcze .......... 93
  Paulina Jabłońska
 • 3. Sąd a pominięcie prawodawcze .......... 101
  Paulina Jabłońska
 • 4. Model reakcji sądu na pominięcie prawodawcze .......... 104
  Paulina Jabłońska
 • 5. Podsumowanie .......... 108
  Paulina Jabłońska
 • CZĘŚĆ 3. REAKCJE NA POMINIĘCIE PRAWODAWCZE W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP (WYNIKI OCENY)
  Paulina Jabłońska
 • 1. Uwagi wprowadzające .......... 111
  Paulina Jabłońska
 • 2. Rekomendacje Trybunału Konstytucyjnego a Konstytucja .......... 112
  Paulina Jabłońska
 • 3. Reakcje sądów a Konstytucja .......... 126
  Paulina Jabłońska
 • 4. Podsumowanie .......... 131
  Paulina Jabłońska
 • ZAKOŃCZENIE .......... 133
  Paulina Jabłońska

Author Biographies

Jan Adamowski, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorstwo w części pt. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze w sprawach prywatnoprawnych (cz. 1, rozdział 3).

Paweł Daroszewski, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i A dministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorstwo w części pt. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze. Perspektywa Trybunału Konstytucyjnego (cz. 1, rozdział 2).

Paulina Jabłońska, Jagiellonian University, Krakow, Poland

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorstwo w częściach wyżej niewymienionych.

Bartosz Kielan, Jagiellonian University, Krakow

Absolwent prawa oraz student prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i A dministracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorstwo w części pt. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze w sprawach karnych (cz. 1, rozdział 4).

Łukasz Korzeniowski, Jagiellonian University, Krakow

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes i założyciel Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Autor poradników z zakresu prawa oświatowego, redaktor książek: Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań (Kraków 2023) oraz Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem (Kraków 2023), autorstwo w części pt. Reakcje sądów na pominięcie prawodawcze w sprawach administracyjnych (cz. 1, rozdział 5).

Jablonska-et-al-Pominiecia-prawdodawcze-w-procesie-sadowego-stosowania-prawa

Published

December 19, 2023

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-030-0

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-029-4