Rekolekcje internowanych w stanie wojennym

Authors

Andrzej Dróżdż

Synopsis

Wiara w Boga i bliski związek z Kościołem utwierdzały internowanych działaczy opozycji antykomunistycznej w przekonaniu, że doczekają Polski sprawiedliwej, demokratycznej, suwerennej i opartej na trwałych wartościach moralnych. Rekolekcje były dla nich zbieraniem sił, okazją do uporządkowania zarówno własnego życia, jak i planów działania na rzecz wspólnego dobra.

Książka, którą przekazujemy Czytelnikowi, wyróżnia się na tle innych tego typu publikacji z serii Pokolenie Solidarności niezwykłą możliwością przesłuchania siedmiu godzin oryginalnych nagrań, dokonanych w trzech ośrodkach odosobnienia przez duszpasterzy internowanych. Są wśród nich homilie ks. Władysława Palmowskiego i o. Pawła Mynarza Cist., wygłaszane z pasją i odwagą, są przesłania internowanych mężczyzn do załóg zakładów pracy i działających w podziemiu członków „Solidarności”, są oryginalne słuchowiska poetycko-muzyczne, a zwłaszcza pieśni i piosenki, układane przez uwięzionych.

Książka ta jest ważnym dokumentem epoki, skierowanym zwłaszcza do młodego pokolenia Polaków, aby nie zapominało o tamtych czasach.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • CZĘŚĆ I. TRANSKRYPCJA NAGRAŃ MAGNETOFONOWYCH DOKONANYCH PRZEZ DUSZPASTERZY W OŚRODKACH ODOSOBNIENIA DLA INTERNOWANYCH W ZAŁĘŻU, UHERCACH I W NOWYM ŁUPKOWIE
 • Instrumentalne odtworzenie pieśni Czarna Madonna .......... 39
 • Edmund Sarna, Podziękowanie naszym kapłanom [QR0] .......... 39
 • Stanisław Żurowski, Kościół wobec stanu wojennego i internowanych .......... 41
 • 1. Fragmenty Mszy św. odprawionej w dniu 4 kwietnia 1982 roku w zakładzie karnym w Załężu, w oddziale krakowskim [koncelebrowana przez ks. Władysława Palmowskiego i o. Pawła Mynarza OCist.] [QR1] .......... 46
 • 2. Fragmenty Mszy św. celebrowanej w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa przez ks. Władysława Palmowskiego w dniu 9 maja 1982 roku [QR2] .......... 66
 • 3. Fragmenty Mszy św. odprawionej w dniu 23 maja w Załężu przez o. Tomasza Pawłowskiego OP [QR3] .......... 79
 • 4. Fragmenty Mszy św. celebrowanej przez ks. Władysława Palmowskiego 30 maja 1982 roku w Załężu [po akcie poświęcenia świata Matce Bożej przez Jana Pawła II w dniu 13 maja] [QR4] .......... 85
 • 5. Fragmenty Mszy św. odprawionej w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Łupkowie przez ks. Władysława Palmowskiego w dniu 26 września, połączonej z chrztem dzieci internowanych [QR5] .......... 95
 • 6. Pozdrowienia internowanych skierowane 23 maja 1982 r. do członków „Solidarności” i załóg zakładów pracy [QR6] .......... 105
 • 7. Słuchowisko pod tytułem Modlitwa internowanych [druga połowa czerwca 1982 r.] [QR7] .......... 109
 • 8. Słuchowisko nagrane przez internowanych z Regionu Śląsko- -Dąbrowskiego z okazji przybycia do ośrodka ks. bp. Czesława Domina w dniu 28 listopada[QR8] .......... 129
 • 9. Pieśni patriotyczne oraz satyryczne wyśmiewające władze PRL [QR9] .......... 151
 • CZĘŚĆ II. WSPOMNIENIA DUSZPASTERZY ODWIEDZAJĄCYCH INTERNOWANYCH
 • 1. Ks. Władysław Palmowski .......... 161
 • 2. O. Paweł Mynarz OCist. (wywiad przeprowadzony przez Jana Franczyka) .......... 167
 • 3. Ks. Stanisław Słowik .......... 173
 • 4. Ks. Stanisław Czenczek .......... 181
 • CZĘŚĆ III. PAMIĘĆ O DUSZPASTERZACH ODWIEDZAJĄCYCH OŚRODKI ODOSOBNIENIA W NOWYM WIŚNICZU I NA PODKARPACIU NA PODSTAWIE DZIENNIKÓW I WSPOMNIEŃ OSÓB INTERNOWANYCH PO 13 XII 1981 R.
 • 1. Ryszard Zagórski, Boże Narodzenie w Załężu k. Rzeszowa .......... 193
 • 2. Jacek Baluch, Boże Narodzenie w Nowym Wiśniczu i Wielkanoc w Załężu .......... 195
 • 3. Bogusław Duchań, Wielkanoc .......... 198
 • 4. Józef Kula, Święto św. Stanisława Męczennika .......... 199
 • 5. Ryszard Buksa, Boże Ciało .......... 200
 • 6. [N.N. internowany], Internowani wobec Jubileuszu 600-lecia klasztoru Matki Bożej Jasnogórskiej .......... 202
 • 7. Emil Mastej, Wizyta ks. bp. Tadeusza Błaszkiewicza .......... 205
 • 8. Andrzej Szkaradek o pomocy duszpasterskiej internowanym .......... 206
 • 9. Tadeusz Kensy o duchowej i materialnej pomocy internowanym .......... 208
 • CZĘŚĆ IV. ANEKS
 • 1. Jan Franczyk, Rekolekcje dla internowanych w Załężu .......... 215
 • 2. Sprawozdanie Krystyny Gąsowskiej, reprezentantki Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym z wizyty w Załężu koło Rzeszowa, w dniu 24 VI 1982 roku .......... 219
 • 3. Działalność Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym we wspomnieniach Wojciecha Zabłockiego .......... 220
 • Spis nagrań magnetofonowych dokonanych przez duszpasterzy w ośrodkach odosobnienia dla internowanych w Załężu, Uhercach i w Nowym Łupkowie .......... 225
Drozdz-Rekolekcje-dla-internowanych

Published

December 18, 2023

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 35PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 35PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-023-1

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-022-4