Wątki polskie w Dzienniku o. Piotra Semenenki

Authors

Maciej Gawlik
Pontifical University of John Paul II in Krakow
https://orcid.org/0000-0001-7858-2694

Keywords:

Piotr Semenenko, Celina Borzęcka, Hieronim Kajsiewicz, Marcelina Darowska, Jan Koźmian, Włodzimierz Czacki, Julian Feliński, Pontifical Polish College, St. Claudius Church, Resurrectionists, Immaculataires, Rule, Rome, Paris, Krakow, Lviv, Jazlowiec

Synopsis

Książka ta traktuje o trzech miłościach: człowieka do Boga, człowieka do kraju ojczystego i człowieka do tych, którzy z tego kraju pochodzą. Człowiekiem, o którym tu mowa, jest o. Piotr Semenenko (1814-1886), współzałożyciel zgromadzenia zmartwychwstańców, emigrant rodem z Podlasia, niepospolitej miary erudyta o niesłychanej dobroci. Jego cykliczne obiady z kard. Mieczysławem Ledóchowskim, dyskretna opieka nad Marią Skazą, konferencje w zacisznym klasztorze Panien Wizytek przy ul. Krowoderskiej w Krakowie, kazania w pełnej słuchaczy katedrze we Lwowie, znoszenie potwarzy po klęsce powstania styczniowego, bolesne odejścia współbraci ze zgromadzenia – to tylko niektóre wydarzenia z jego życia, które znamy dzięki jego „Dziennikowi”, pisanemu przez 35 lat. A łączy je wszystkie szeroko rozumiana miłość do Ojczyzny, której starał się pomagać ze wszystkich swoich sił; czy to będąc na miejscu, w Rzymie, odwiedzając rodaków rozsianych po Europie czy też wreszcie przebywając w Polsce. Miłość ta miała źródło w miłości do Boga. Dlatego o. Semenenko marzenia o wolnym kraju przemieniał w wołanie o nawrócenie i o wolność wewnętrzną oraz w konkretną, różnorodną pomoc. Wołanie to nie straciło nic z aktualności.

„W annałach zgromadzenia żywot Ojca Piotra – pisał w nekrologu o. Semenenki Ludwik Dębicki – odsłonić się winien ze strony duchowej, z cnót, miłosierdzia, świątobliwości, z zatopienia w Bogu i mnogich łask, jakie modlitwą zdobywał, jakie dla Polski jednał”. Odsłoni się – autor wierzy w to mocno – także i za sprawą tej książki.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • ROZDZIAŁ I. BIOGRAFIA O. PIOTRA SEMENENKI
 • 1. Życie o. Semenenki do 1851 r.
 • 2. Działalność o. Piotra Semenenki w latach 1852-1886
 • 3. Śmierć, pogrzeb i pamięć o o. Semenence
 • ROZDZIAŁ II. „DZIENNIK” O. SEMENENKI – ANALIZA DZIEŁA
 • 1. Spuścizna o. Semenenki w Archiwum Generalnym Zmartwychwstańców w Rzymie
 • 2. „Dziennik” jako pamiątka materialna. Struktura
 • 3. Zasadnicza tematyka dzieła
 • ROZDZIAŁ III. O. SEMENENKO I POLSKIE OŚRODKI ZMARTWYCHWSTAŃCÓW W RZYMIE
 • 1. Relacje z Polakami na emigracji
 • 2. Opieka duszpasterska nad emigrantami
 • 3. Relacje z polskimi hierarchami
 • 4. Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie
 • ROZDZIAŁ IV. AKTYWNOŚĆ O. SEMENENKI NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI
 • 1. Podróże do kraju
 • 2. Eklezjalne inicjatywy o. Piotra Semenenki
 • 3. Relacje z biskupami oraz duchowieństwem diecezjalnym i zakonnym
 • 4. Kontakty z rodakami mieszkającymi na ziemiach polskich
 • ROZDZIAŁ V. O. SEMENENKO I POLSKIE ŻEŃSKIE RODZINY ZAKONNE
 • 1. Niepokalanki
 • 2. Karmelitanki bose
 • 3. Wizytki
 • 4. Nazaretanki
 • 5. Felicjanki
 • ROZDZIAŁ VI. ZMARTWYCHWSTAŃCY – POLSKIE ZGROMADZENIE
 • 1. Struktura zgromadzenia według Konstytucji i Reguł (1842-1850)
 • 2. Zmartwychwstańcy i o. Semenenko do roku 1873
 • 3. Zgromadzenie w czasie generalatu o. Piotra Semenenki
 • 4. Wybrane sylwetki zmartwychwstańców w świetle „Dziennika”
 • 5. Celina Borzęcka i początki Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
 • ZAKOŃCZENIE
Gawlik-Watki-Polskie-w-Dzienniku-o-Piotra-Semenenki

Published

January 9, 2024