Rusin z polską duszą: Platon Kostecki (1832-1908)

Authors

Adam Świątek
Jagiellonian University, Kraków, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4256-3496

Synopsis

A RUTHENIAN WITH A POLISH SOUL: PLATON KOSTECKI (1832-1908)

This work documents the life history as well as literary and journalistic legacy of Platon Kostecki (1832-1908), a poet, journalist, and social activist in Lviv, the most prominent representative of the formation of gente Rutheni, natione Poloni in Galicia. A significant challenge in writing this book was the limited access to sources. The disappearance of Kostecki’s personal archive in Lviv meant that key facts about his life had to be pieced together from fragments of documentation found in archives, libraries, and contemporary newspapers. The literary and journalistic legacy of the poet and journalist could be only partially reconstructed, primarily through the identification of works whose authorship was indisputable. However, the majority of his texts, especially those published in the press, remain unrecognized, and Kostecki’s authorship can only be surmised. The information obtained through research conducted in the press, archives and libraries enabled the author to create a narrative that highlights several aspects of Kostecki’s life. Given the fact that he was active in many fields, constructing a strictly linear biography was not possible, at least with regard to his adulthood, after his family life and professional situation stabilized. Thus, the collected material is presented in chapters, with the first three arranged chronologically, covering childhood (Chapter I), youth (Chapter II), and professional stability (Chapter III). The subsequent chapters run parallel, portraying Kostecki in relation to the contemporary political situation (Chapter IV), his connection with the Ruthenians (Chapter V), his role as a theatre, art, and literary critic (Chapter VI), his membership in various Galician societies (Chapter VII), his role as an occasional poet (Chapter VIII), his involvement in organizing historical anniversary celebrations (Chapter IX), his role as a travel reporter (Chapter X), and finally, as a private individual (Chapter XI).

Chapters

 • WSTĘP
 • Stan badań .......... 17
 • Problem źródeł .......... 24
 • Struktura, charakter i cele pracy .......... 33
 • Nazwy własne i zasady transkrypcji .......... 38
 • Podziękowania .......... 41
 • ROZDZIAŁ I. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
 • Przodkowie .......... 45
 • Więckowice .......... 49
 • Zahoczewie .......... 50
 • Gimnazjum w Samborze .......... 53
 • Kursy filozoficzne w Przemyślu .......... 56
 • Studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim i pierwsze próby literackie .......... 62
 • ROZDZIAŁ II. POSZUKIWANIA DROGI ŻYCIOWEJ
 • Praca w „Nowinach” u Jana Dobrzańskiego .......... 67
 • Redaktor „Zorii Hałyckiej” .......... 71
 • Twórczość Kosteckiego na łamach „Zorii Hałyckiej” .......... 79
 • Ustąpienie z redakcji „Zorii Hałyckiej” .......... 86
 • Wsparcie ze strony Mieczysława Romanowskiego .......... 87
 • Praca przy Bibliotece Polskiej Kazimierza Józefa Turowskiego .......... 90
 • Pobyt u Pawlikowskich w Medyce .......... 95
 • ROZDZIAŁ III. STABILIZACJA
 • W „Przeglądzie Powszechnym” .......... 102
 • Konflikt z Bohdanem Dziedzickim .......... 103
 • Reakcja na recenzję Kosteckiego .......... 109
 • Artykuł o Uniwersytecie Lwowskim i jego konsekwencje .......... 113
 • Adresy do Wiednia .......... 118
 • Przesłuchania Kosteckiego .......... 122
 • Twórczość literacka Kosteckiego w oczekiwaniu na wyrok .......... 124
 • Nasza mołytwa .......... 127
 • Rozprawa sądowa .......... 129
 • Poezyi .......... 132
 • Zatrudnienie przez Jana Dobrzańskiego .......... 134
 • Praca redaktora .......... 137
 • ROZDZIAŁ IV. POLITYKA
 • Powstanie styczniowe .......... 147
 • Odwilż .......... 151
 • Rezolucja galicyjska a reorientacja „Gazety Narodowej” .......... 160
 • Powstanie w Boce Kotorskiej .......... 164
 • Sprawy szkolne .......... 168
 • Wybory w Galicji .......... 171
 • ROZDZIAŁ V. KWESTIA RUSKA
 • Aktywność na polu literatury ruskiej w latach 60. XIX wieku .......... 175
 • Ruski teatr .......... 178
 • W sprawie ruskiej .......... 180
 • Zjazd Słowiański w Moskwie w 1867 roku .......... 183
 • Z okazji świąt .......... 190
 • Kwestia ruska w latach 70. XIX wieku .......... 191
 • „Gazeta Narodowa” a sprawa ruska w świetle prasy rosyjskiej i polskiej .......... 197
 • ROZDZIAŁ VI. KRYTYKA
 • Recenzje teatralne i muzyczne .......... 199
 • Recenzje wystaw .......... 208
 • Recenzje wydawnicze .......... 226
 • ROZDZIAŁ VII. TOWARZYSTWA
 • Stowarzyszenie Młodzieży Handlowej .......... 237
 • Stowarzyszenie Katolickich Rękodzielników „Skała” .......... 239
 • Stowarzyszenie Młodzieży Czeladniczej ku Nauce i Rozrywce „Gwiazda” .......... 242
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” .......... 244
 • Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych .......... 250
 • Towarzystwo Naukowo-Literackie .......... 252
 • Towarzystwo Przyjaciół Sceny Narodowej .......... 253
 • Towarzystwo Opieki Narodowej .......... 254
 • Koło Literacko-Artystyczne .......... 256
 • Towarzystwo Dziennikarzy Polskich .......... 261
 • Aktywność w innych stowarzyszeniach galicyjskich .......... 269
 • ROZDZIAŁ VIII. JUBILEUSZE I UPAMIĘTNIENIA
 • Józef Ignacy Kraszewski .......... 276
 • Stanisław Moniuszko .......... 282
 • Aleksander Fredro .......... 284
 • Seweryn Goszczyński .......... 285
 • Mieczysław Darowski .......... 287
 • Henryk Wieniawski .......... 290
 • Jan Nepomucen Kamiński .......... 291
 • Henryk Strzelecki .......... 293
 • Ernest Rossi .......... 295
 • Henryk Siemiradzki .......... 296
 • Nikodem Biernacki .......... 298
 • Józef Bohdan Zaleski .......... 299
 • Jadwiga Łuszczewska „Deotyma” .......... 300
 • Emanuel Tonner .......... 302
 • Oktaw Pietruski .......... 304
 • Michał Bałucki .......... 305
 • Józef Nowakowski .......... 307
 • Jan Dobrzański .......... 309
 • Tadeusz Rutowski .......... 311
 • Jan Zachariasiewicz .......... 312
 • Jan Matejko .......... 314
 • Franciszek i Seweryna Duchińscy .......... 318
 • Aureli Urbański .......... 322
 • Teofil Lenartowicz .......... 323
 • Kornel Ujejski .......... 329
 • Władysław Bełza .......... 332
 • Jubileusze, spotkania i pożegnania .......... 334
 • ROZDZIAŁ IX. ROCZNICE HISTORYCZNE
 • Jubileusz 300-lecia unii lubelskiej w 1869 roku .......... 345
 • Rocznice powstania listopadowego .......... 353
 • Rocznice powstania styczniowego .......... 358
 • Obchody wiktorii wiedeńskiej w 1883 roku .......... 361
 • Obchody ku czci bł. Jana z Dukli w 1884 roku .......... 366
 • Rocznice Konstytucji 3 maja .......... 367
 • Rocznica insurekcji kościuszkowskiej w 1894 roku z Powszechną Wystawą Krajową w tle .......... 372
 • PODRÓŻE
 • Kraków .......... 377
 • Czerniowce .......... 379
 • Brody .......... 380
 • Welehrad .......... 382
 • Pokucie .......... 385
 • Wielkopolska .......... 390
 • Wyjazdy w góry i do galicyjskich uzdrowisk .......... 393
 • ROZDZIAŁ XI. ŻYCIE PRYWATNE .......... 397
 • Rodzina .......... 397
 • Przysposobione dzieci Kosteckiego .......... 399
 • Filantropia .......... 403
 • Spotkania towarzyskie, śluby i pogrzeby .......... 404
 • Śmierć Marii i Platona Kosteckich .......... 408
 • Grobowiec .......... 411
 • ROZDZIAŁ XII. ODBIÓR I PAMIĘĆ
 • Legenda jednego wiersza .......... 413
 • Hiszpańska nagroda .......... 421
 • Krytyczne opinie o poezji Kosteckiego .......... 427
 • Jubileusze Kosteckiego .......... 432
 • Pamięć polska .......... 437
 • Pamięć ukraińska .......... 439
 • Idea Platona Kosteckiego w międzywojniu .......... 442
 • Epilog .......... 444

Author Biography

Adam Świątek, Jagiellonian University, Kraków, Poland

(ur. 1984) – historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, redaktor „Krakowskiego Pisma Kresowego”, autor prac: „Lach serdeczny”. Jan Matejko a Rusini (Kraków 2013) i Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji (Kraków 2014), wydanej również po angielsku: Gente Rutheni, natione Poloni. The Ruthenians of Polish nationality in Habsburg Galicia (Edmonton–Toronto–Cracow 2019). Zajmuje się historią Galicji, stosunkami polskoukraińskimi, biografistyką oraz rozwojem prasy w XIX i początkach XX wieku.

Swiatek-Rusin-z-polska-dusza

Published

January 10, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 79 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 79 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-948-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-846-7