Bieg z przeszkodami: Autoportret w pękającym zwierciadle

Authors

Konrad W. Tatarowski

Synopsis

Autobiografia, którą oddaję do rąk Czytelników, jest tekstem wieloskładnikowym. Pierwszoosobowa narracja wzbogacona jest o wplecione w nią relacje i reportaże z różnych dramatycznych wydarzeń (jak na przykład „Branka” na Poligonie Drawskim czy pobicie internowanych w Kwidzynie), wiersze i krótkie opowiadania, korespondencję, fragmenty wcześniejszych publikacji, a także fragmenty esbeckich raportów na mój temat z akt przechowywanych w Instytucie Pamięci Narodowej. Czytelnik znajdzie tu też szereg krótkich szkiców portretowych ludzi, których poznałem w czasie swojej życiowej wędrówki – od okresu młodości, poprzez okres emigracyjny w Los Angeles i w Monachium, aż po lata ostatnie, spędzone w Polsce.

Fragment Słowa wstępnego

Chapters

 • CZĘŚĆ PIERWSZA: DROGA DO SAMODZIELNOŚCI
 • Rozdział I. Dzieciństwo sielskie anielskie
 • 2. Rodzinne traumy i klimaty .......... 25
 • 3. Nocna rozmowa z Ojcem .......... 33
 • Rozdział II. Młodość górna i durna
 • 1. Kariera sportowa na krótki dystans .......... 37
 • 2. Studenckie dolce vita .......... 40
 • 3. Marzec 1968 i jego pokłosie .......... 41
 • 4. Basia .......... 49
 • 5. Rodzina się powiększa .......... 55
 • 6. Sprintem po dyplom i asystenturę .......... 57
 • Rozdział III. Akademickie początki (1972-1975)
 • 1. Katedra Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ i jej pracownicy .......... 65
 • 2. Najbliższe otoczenie .......... 68
 • 3. Na zajęciach i wśród studentów .......... 73
 • 4. Przełomowy rok 1976 .......... 76
 • 5. Branka. Z dziennika „rezerwisty” (19 VI – 26 VII 1976) .......... 77
 • Epilog .......... 86
 • Rozdział IV. W opozycyjnym tyglu (1976-1981) .......... 87
 • 1. Początki działalności KOR-u w Łodzi .......... 87
 • 2. Spotkania z Jackiem Kuroniem .......... 91
 • 3. Pod lupą Służby Bezpieczeństwa .......... 93
 • 4. Być albo nie być? .......... 95
 • 5. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski .......... 103
 • 6. „Solidarność” .......... 105
 • 7. Strajk studentów .......... 109
 • 8. Kilka słów na zakończenie tego rozdziału .......... 114
 • CZĘŚĆ DRUGA: WIĘZIENNE KOREPETYCJE. ŁĘCZYCA – ŁOWICZ – KWIDZYN
 • Wprowadzenie: Internowanie
 • Rozdział V. Zapiski więzienne
 • 1. Łęczyca (13 XII 1981 – 7 I 1982) .......... 122
 • 2. Łowicz (7 I 1981 – 2 VIII 1982)
 • Rozdział VI. Kwidzyn (2 VIII – 16 X 1982)
 • 1. Pierwsze wrażenia .......... 205
 • 2. …a to Polska właśnie. Raport z wydarzeń w Zakładzie Karnym w Kwidzynie w dniu 14 sierpnia 1982 roku .......... 207
 • Uwagi wstępne .......... 207
 • CZĘŚĆ TRZECIA: NA EMIGRACYJNYCH SZLAKACH (BAD SODEN – LOS ANGELES – MONACHIUM)
 • Wprowadzenie: Pożegnania .......... 231
 • Rozdział VII. Bad Soden (8 IV – 19 IV 1983) .......... 239
 • Rozdział VIII. Los Angeles (19 IV 1983 – 30 IX 1984) .......... 241
 • 1. Greenhorn i jego Anioł Stróż. Trudne początki .......... 241
 • 2. Biednie, ale u siebie. Saticoy Street, Van Nuys .......... 248
 • 3. Rodzina się powiększa .......... 251
 • 4. W poszukiwaniu pracy .......... 253
 • 5. Tydzień w Nowym Jorku – światło w tunelu .......... 257
 • 6. Przed wielkim skokiem .......... 261
 • 7. Przeciwko bojkotowi. Olimpiada .......... 263
 • 8. Ostatnie tygodnie. Redondo Beach .......... 265
 • Rozdział IX. Znowu w Europie – Monachium (1 X 1984 – 12 IV 1995)
 • 1. Dziś i wczoraj – trochę historii .......... 269
 • 2. Gereenhorn w Monachium .......... 274
 • 3. Siedziba RWE – rzut oka .......... 275
 • 4. W radiowym tyglu .......... 278
 • 5. Dziennikarskie początki .......... 284
 • Rozdział X. Z zapisków monachijskich z lat 1984-1987
 • 1. Awantura o Radiowy Klub „Solidarności” .......... 297
 • 2. Agent SB wśród nas .......... 301
 • 3. Dymisja Zdzisława Najdera .......... 303
 • Rozdział XI. Przed upadkiem komunizmu. Dyrektura Marka Łatyńskiego (1987-1989)
 • 1. Przełomowy rok 1989 z monachijskiej perspektywy .......... 314
 • 2. Oktoberfest, czyli jak Dawid nie stał się właścicielem 10 tys. marek (opowiadanie) .......... 319
 • Rozdział XII. Świat się zmienia, a Rozgłośnia razem z nim (1990- 1994)
 • 1. W Polsce po siedmiu latach .......... 329
 • 2. Pierwsza podróż reporterska do Paryża .......... 334
 • 3. Kampania prezydencka w Polsce .......... 339
 • 4. „Spotkanie z Mistrzem” (miniatura prozą) .......... 342
 • 5. Druga podróż reporterska. Londyn .......... 342
 • 6. „Późne wnuki” (opowiadanie) .......... 345
 • 7. Spotkania, zdarzenia, refleksje. Zapisków ciąg dalszy .......... 347
 • 8. Znowu Paryż. Trzecia podróż reporterska .......... 350
 • 9. W Polsce z promocją książki i misją ratowania RWE .......... 354
 • 10. Ostatnie dziennikarskie zadanie: Biedna Bośnia, czyli o samotności ginących… .......... 355
 • 11. „Ze snu wycięte” (opowiadanie) .......... 359
 • 12. Konferencja literaturoznawcza w Lipsku (8 VI 1993) .......... 361
 • 13. Najpiękniejsza podróż .......... 362
 • 14. Znowu w Polsce (15-28 XI 1993). Uwagi i refleksje .......... 369
 • Rozdział XIII. Pogrzebowy, czapki z głowy, czyli ostatnie miesiące Rozgłośni Polskiej RWE
 • 1. Szalupa ratunkowa – kontynuacja działalności RWE w Warszawie? .......... 372
 • 2. Frustracja, niepewność, lęk .......... 375
 • Rozdział XIV. „Koncert pożegnalny” Rozgłośni Polskiej RWE w Poznaniu
 • Podsumowanie .......... 380
 • CZĘŚĆ CZWARTA: HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY – ZNOWU W ŁODZI
 • Rozdział XV. Droga powrotna
 • Rozdział XVI. W oku cyklonu. Walka o miejsce w massmediach
 • 1. Spółka „Biogram”. Udział w drugim procesie koncesyjnym .......... 391
 • 2. Przegrana batalia o Radio Łódź .......... 396
 • 3. Pyrrusowe zwycięstwo .......... 402
 • 4. „Dziennik Łódzki” .......... 404
 • 5. W Radiu Łódź w nowej roli .......... 406
 • 6. Konkluzje .......... 408
 • Rozdział XVII. W pogoni za straconym czasem
 • 1. WSH-E – powrót do dydaktyki akademickiej .......... 411
 • 2. „Tygiel Kultury” .......... 413
 • 3. Uniwersytet Łódzki – powrót po długiej podróży .......... 416
 • 4. Habilitacja, życie naukowe, publikacje .......... 421
 • Rozdział XVIII. Kartki z kalendarza 2000-2020
 • Rozdział XIX. Et in Arcadia ego, czyli życie w czasach zarazy .......... 441
 • 1. O fenomenie późnych debiutów pisarskich słów kilka .......... 444
 • 2. Druga fala covidu .......... 445
 • 3. Żniwo śmierci w rodzinie .......... 447
 • Rozdział XX. Dziennik czasu wojny (21 II – 24 VI 2022)
 • 1. Między żelaznym młotem a różowym kowadłem .......... 453
 • Rozdział XXI. Ostatnie kartki z kalendarza 2022-2023

Author Biography

Konrad W. Tatarowski

Emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie literaturoznawstwa i medioznawstwa, autor kilku książek i ponad 100 publikacji w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Jest też autorem poetyckiego zbioru Światło w ciemności oraz licznych artykułów literackich i publicystycznych publikowanych w prasie krajowej i emigracyjnej. Od połowy lat 70. działał w antykomunistycznej opozycji, należał też do założycieli „Solidarności” na UŁ. Po 13 grudnia 1981 r. był przez 10 miesięcy internowany w więzieniach w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzynie. Od 1983 r. przebywał na emigracji, w latach 1984-1994 pracował jako dziennikarz w Rozgłośni Polskiej RWE w Monachium, publikował również teksty literackie, eseistyczne i krytyczno-literackie w paryskich czasopismach „Kultura”, „Kontakt”, „Zeszyty Literackie”, w nowojorskim „Nowym Dzienniku” i w berlińskim dwutygodniku „Pogląd”. Do Polski powrócił na stałe w 1995 r., a kilka lat później ponownie podjął pracę akademicką na UŁ. Napisał książki: Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej RWE (2005), Aksjologia i polityka w pisarstwie i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego (2010), Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee – ludzie – spory (2016), Liryka i polityka. O twórczości poetyckiej Jacka Bierezina, Zbigniewa Dominiaka, Zdzisława Jaskuły i Witolda Sułkowskiego (współautorka: R. Nolbrzak, 2019), Przeciw. Pomimo. Obok. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku (red. K.W. Tatarowski, A. Barczyk, R. Nolbrzak, 2013). Wielokrotnie odznaczany za walkę o wolność i demokrację, działalność naukową i kulturalną (Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2008; Krzyż Wolności i Solidarności, 2017; Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 2018; Złoty Krzyż Zasługi, 2006; Zasłużony dla Kultury Polskiej, 2010; Zasłużony dla Miasta Łodzi, 2010; Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 2015; Odznaka honorowa „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, 2017).

Tatarowski-Bieg-z-przeszkodami

Published

January 12, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 60 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-987-7

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-986-0