Stefan Śnieżko: Zarys biografii

Authors

Kazimierz Jędrzej Wosiek

Synopsis

Biografia Stefana Śnieżki napisana została w 2022 roku na bazie przeprowadzonych z nim kilkunastu rozmów, uzupełnionych następnie dokumentami. [...] Starałem się zachować oryginalne brzmienie wypowiedzi Stefana Śnieżki (zostały wyróżnione kursywą), choć czasem pozwalałem sobie na pewne modyfikacje, wynikające z prozaicznego powodu: rozmowy z nim są inspirujące, rozmawialiśmy godzinami, wielokrotnie wracając do niektórych motywów. Były to rozmowy o konkretach, ale i o sprawach nieistotnych (pozornie nieistotnych, jak się potem okazało). Istotniejsze wydaje się zachowanie ducha wypowiedzi.
Starałem się do minimum ograniczyć swoje uwagi. Nie do końca mi się to udało – zamieściłem też swoje rozważania, dygresje, roztrząsania niektórych kwestii. To „wina” Śnieżki – przekornie napiszę, kiedy wrócę do myśli o inspirującym charakterze naszych rozmów. Czasem stosuję obszerne wyjaśnienia. To celowy zabieg. Dla ludzi pamiętających tamte czasy (mówimy zwłaszcza o latach PRL-u i „Solidarności”) mogą wydawać się niepotrzebnymi wtrętami. Celem (ba, marzeniem!) autora jest jednak, by po biografię Stefana Śnieżki sięgnęli też i młodzi ludzie, pokolenie XXI wieku. Dlatego nawet te wszystkie „oczywiste oczywistości” (jak powiedział kiedyś jeden ze znanych polityków) są ważne. Znalazły się też – za co z góry przepraszam, ale inaczej nie mogłem tego ująć – dwa zwroty uważane za wulgaryzmy. Całość napisana jest w duchu sine ira et studio, słów, które Tacyt umieścił na początku swego dzieła Annales (Roczniki), zapewniających o obiektywizmie autora – bez gniewu i bez upodobania, bezstronnie i obiektywnie.

Fragment Tytułem wprowadzenia

Chapters

 • Pokolenie „Solidarności” .......... 7
 • Od redakcji .......... 9
 • Tytułem wprowadzenia .......... 11
 • Słowa klucze .......... 13
 • [Nowy Jork, styczeń 1990] .......... 15
 • Rozdział pierwszy. Sierpień ’80 .......... 19
 • Rozdział drugi. Prokurator .......... 21
 • Rozdział trzeci. „Solidarność” / NSZZ „Solidarność” .......... 29
 • Rozdział czwarty. Internowanie .......... 55
 • Rozdział piąty. Imponderabilia i ponderabilia związane z osobą Stefana Śnieżki .......... 81
 • Suplement .......... 175

Author Biography

Kazimierz Jędrzej Wosiek

(ur. 19 lutego 1954 r. w Elblągu) – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie na kierunku historia (1981). Pracownik etatowy Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w 1981 r. i w latach 1989-1998. W latach 1982-1989 drukarz i wydawca prasy podziemnej „Solidarności” (m.in. „Rezonansu”, „Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność Olsztyn” oraz olsz tyńskich wydań „Solidarności Walczącej” i „Tygodnika Mazowsze”). W latach 1983-1986 członek podziemnego Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. W latach 1998-2019 dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Za swoją pracę i działalność społeczną oraz za zasługi na rzecz niepodległości, suwerenności Polski i respektowania praw człowieka został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016) oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000). W 2016 r. uhonorowano go Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych nadaną przez Zarząd Główny Związku w Warszawie. W 2018 r. został wyróżniony Honorową Odznaką „Świadek Historii” nadaną przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za działania na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski. Autor opracowania Region Warmińsko Mazurski NSZZ „Solidarność” w latach 1980-2005 (Warszawa 2005), monografii Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w OZOS „Stomil”/Michelin Polska S.A. w Olsztynie. Historia 40-lecia 1980-2020 (Olsztyn 2020) oraz wydawnictwa albumowego Pielgrzymki NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego do Głotowa. Krzyż i obelisk „Solidarności” w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej w Głotowie (Olsztyn 2022).

Wosiek-Stefan-Sniezko

Published

January 15, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-019-4

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-018-7