Mówimy po arabsku

Authors

Paweł Siwiec
Jagiellonian University, Krakow, Poland
https://orcid.org/0000-0002-8419-9672

Keywords:

gramatyka arabska

Synopsis

E-book ten jest efektem adaptacji strony internetowej https://www.mowimypoarabsku.pl do formatu epub. Wychodzi on naprzeciw tym użytkownikom, którzy chcieliby mieć pod ręką coś, co układem przypomina książkę i jednocześnie nie wymaga dostępu do Internetu.

Ujęty w nim materiał językowy odzwierciedla w pełni treści prezentowane na ww. stronie internetowej. Są to więc podstawy gramatyki arabskiej, testy gramatyczne, słowniczki tematyczne oraz wprowadzenie do dialektu irackiego. Zachowane też zostały w zasadzie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika łącznie z nagraniami dźwiękowymi i elementami interaktywnymi.

Nadzieją autora jest, że publikacja ta okaże się przydatnym uzupełnieniem strony internetowej i będzie dodatkową zachętą do poznawania języka arabskiego.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • 1. ALFABET
 • 2. WYMOWA
 • 3. CZĘŚCI MOWY
 • 3.1. Czasownik
 • 3.2. Rzeczownik
 • 3.3. Zaimek
 • 3.4. Przymiotnik
 • 3.5. Liczebnik
 • 3.6 Przyimek
 • 3.7. Przysłówek
 • 3.8. Partykuła
 • 3.9. Spójnik
 • 4. SKŁADNIA
 • 4.1. Składnia rzeczownika
 • 4.2 Składnia czasownika
 • 4.3. Składnia przymiotnika
 • 4.4. Składnia liczebnika
 • 4.5. Zdania pytajne
 • 4.6. Zdania złożone
 • 5. TESTY GRAMATYCZNE
 • 6. SŁOWNICTWO
 • 6.1. Rzeczowniki
 • 6.2. Czasowniki
 • 6.3. Przymiotniki
 • 6.4. Przysłówki i wyrażenia przysłówkowe
 • 6.5. Antonimy
 • 7. DIALOGI
 • 8. W STRONĘ DIALEKTU
 • 8.1. Fonetyka
 • 8.2. Części mowy
Siwiec-Mowimy-po-arabsku

Published

February 6, 2024

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-83-8368-066-8