Szkice pigoniowskie

Authors

Bogusław Dopart
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0002-0263-9057

Keywords:

Stanisław Pigoń, university, Polish philology, literary art, history of literature, Adam Mickiewicz, folk culture, written (“more recent”) folk literature, editing, regionalism

Synopsis

ESSAYS ON PIGOŃ

The monograph Essays on Pigoń [Szkice pigoniowskie] is divided into two parts. The first part is titled A Man of Knowledge and University [Człowiek nauki i uniwersytetu] and focuses on texts related to the academic biography of Stanisław Pigoń and his research endeavors, primarily in the field of Mickiewiczian studies. The article Student, Scholar, Spreader of Knowledge. Stanisław Pigoń at the Jagiellonian University [Żak, uczony, siewca wiedzy. Stanisław Pigoń na Uniwersytecie Jagiellońskim] explores Pigoń’s philological studies and research work at the Jagiellonian University, particularly through his autobiographical records (Z Komborni w świat [From Kombornia into the Wide World], Z przędziwa pamięci [From the Spindle of Memory]). The article The Writer Stanisław Pigoń [Stanisław Pigoń pisarz] is part of a series of works addressing the style and composition of the scholar’s academic, documentary, and essayistic writings. It deals with Pigoń’s literary art and important themes and sources of his writing.

Chapters

 • I. CZŁOWIEK NAUKI I UNIWERSYTETU
 • Żak, uczony, siewca wiedzy. Stanisław Pigoń na Uniwersytecie Jagiellońskim .......... 13
 • Stanisław Pigoń – pisarz .......... 29
 • Stanisława Pigonia zmagania z Dziadami .......... 49
 • Pan Tadeusz do użytku szkolnego i powszechnego. (Kilka myśli o edycjach popularnych Stanisława Pigonia, Konrada Górskiego i Zofii Stefanowskiej) .......... 57
 • Stanisław Pigoń jako wydawca dzieł wielkich humanistów .......... 75
 • Stanisław Pigoń o Mickiewiczu – człowieku i twórcy .......... 83
 • Ziemia krośnieńska Stanisława Pigonia. Motywy regionalne i dziedzictwo etosowe .......... 99
 • II. WŚRÓD DZIEDZIN PIGONIOWSKIEJ PROBLEMATYKI BADAWCZEJ
 • Mickiewicz wciąż pisze! O nieznanym liście wieszcza .......... 115
 • Zygmunta Glogera Rok polski w życiu, tradycji i pieśni .......... 121
 • Chłopski poeta-ludowiec. O dorobku wierszopisarskim Jana Myjaka .......... 137
 • „[…] stamtąd drogi wychodzą, bo tam serce świata”. O antologii Jerzego Pleśniarowicza Wiersze z Rzeszowskiego .......... 151
 • Wielkie tematy polonistyki krakowskiej (od Michała Wiszniewskiego do Juliusza Kleinera .......... 163
Dopart-Szkice-pigoniowskie

Published

March 8, 2024

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-175-8