Dzieła pośmiertne (znalezione za życia)

Authors

Piotr Bartula
Jagiellonian University, Poland
https://orcid.org/0000-0001-9877-2700

Keywords:

taboo, infinity, doubt, evolution, authenticity, money, friendship, war, chance, fate, evil, hope

Synopsis

The book compiles twenty-nine short essays to form a collection of Dzieła pośmiertne (znalezione za życia) [Posthumous Works (discovered during a lifetime)]. The title alludes to the well-known aphorism “Life is short, art long, opportunity fleeting, experience perilous, and judgment difficult,” which regards medicine/art/philosophy as human endeavour transcending the span of an individual’s life. Immortality is achieved through culture, as a familiar slogan proclaims. Applause serves as currency with which books are offered at a promotional price, and occasionally even for free. All of this is done in pursuit of vain glory which fades after the proverbial fifteen minutes. Yet, this is a significant, indeed the utmost, achievement attainable in life. The essence of the Posthumous Works can be succinctly encapsulated in the titles of two lifetime discoveries: Wszystkie powody, aby się nie narodzić [All the Reasons Not to Be Born] and Kazanie o nadziei [A Sermon on Hope]. The individual volumes address significant philosophical issues including consciousness, taboo, infinity, doubt, evolution, authenticity, money, friendship, war, chance, fate, evil, hope, etc. The character of the book is not funereal, although an aura of transience accompanies both the individual texts and the work as a whole. The stylistic approach chosen by the Author easily confirms that the text was not penned by AI, as he employs a variety of literary genres, such as dialogue, experiment, interview, philosophical parable, and sermon.

Chapters

 • Wstęp. Czym jest dzieło pośmiertne? .......... 7
 • Tom 1. Wszystkie powody, aby się nie urodzić .......... 13
 • Tom 2. Istota rzeczy i reszta świata .......... 19
 • Tom 3. Łatka na niby .......... 23
 • Tom 4. List z Frontu Krakowskiej Galerii Handlowej .......... 27
 • Tom 5. Tablica pamiątkowa na ruinach Domu Człowieka .......... 33
 • Tom 6. Jestem! .......... 39
 • Tom 7. Dobra natura i zły uczeń .......... 45
 • Tom 8. Rurociąg Strachu im. Tomasza Hobbesa .......... 51
 • Tom 9. Experimentum Outopos .......... 57
 • Tom 10. Sportowa relacja komentatora filozoficznego .......... 63
 • Tom 11. Good Deal .......... 69
 • Tom 12. Objawienie Augusta Cieszkowskiego. AD 1836 .......... 75
 • Tom 13. Wywiad z Makbetem (nieautoryzowany) .......... 81
 • Tom 14. Tractatus Logico-Politicus (apokryf) .......... 87
 • Tom 15. Horror Infinitum .......... 95
 • Tom 16. Nic z wąsikiem .......... 101
 • Tom 17. Frankenstein: reaktywacje .......... 105
 • Tom 18. Świadomy Człowiek na ławie oskarżonych .......... 111
 • Tom 19. Okrutna Gra (projekt) .......... 117
 • Tom 20. Kara śmierci i świętość życia (antysatyra) .......... 123
 • Tom 21. Mowa kombatanta historii (krótki kurs wątpienia) .......... 127
 • Tom 22. Ryszard i Julia .......... 133
 • Tom 23. Kwantowa teoria narodu polskiego (wykład widmo znaleziony w Zakładzie Filozofii Polskiej, p. 85) .......... 137
 • Tom 24. Kolacja bez tabu (zdalna) .......... 143
 • Tom 25. Protest Song (autor anonimowy) .......... 149
 • Tom 26. List do Jej Magnificencji AI .......... 155
 • Tom 27. Kazanie Thomasa Malthusa zza grobu .......... 161
 • Tom 28. Cmentarzysko filozofów (epitrafia) .......... 165
 • Tom 29. (MMXXIV) Sermo de spe Piotra z Krakowa .......... 171

Author Biography

Piotr Bartula, Jagiellonian University, Poland

Prof. UJ, pracownik naukowy Zakładu Filozofii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, eseista. Twórca tzw. testamentowej teorii sprawiedliwości. Autor książek: Kara śmierci – powracający dylemat, August Cieszkowski redivivus, Liberalizm u kresu historii, Dzieła zebrane, Aspołeczne „my”. Najczęściej uczęszczane przez autora miejsca: Uniwersytet i jazz club.

Bartula-Dziela-posmiertne-znalezione-za-zycia

Published

April 26, 2024

Categories

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 35 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-068-2

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-067-5