Ormianie w literaturze Polskiej: Szkice

Authors

Grzegorz Pełczyński
University of Wrocław, Poland
https://orcid.org/0000-0003-4620-1003

Keywords:

Armenians, Armenia, diaspora, Polish literature, literary anthropology

Synopsis

ARMENIANS IN POLISH LITERATURE: ESSAYS

This is a book about Armenians in Polish literature of the 19th and 20th centuries, the characters in various fictional works (to a lesser extent in other genres), as well as about their authors, often of Armenian descent. The author attempts to make readers aware of the presence of Armenians in various discourses of Polish people, and also highlights numerous issues connecting both groups. The book consists of twelve essays, most of which were published in journals, including Armenian ones. They have undergone standardization processes to create a coherent whole. However, uneven treatment of the discussed topics is inevitable – some of them are detailed, others generalized, and some omitted. Repetitions may also occur.

Chapters

 • Table of contents
 • Ormiańskość Słowackiego .......... 11
 • Jeden król, wielu kupców .......... 21
 • Abgar-Sołtan o Ormianach .......... 25
 • Kabzanie Vincenza .......... 31
 • Pamiętniki Ormian polskich .......... 45
 • O Ormianach bukowińskich i nie tylko w listach Anny Danilewicz .......... 51
 • Ceghaspanutjun w beletrystyce polskiej .......... 61
 • Grisza Aszwajanc i inni Ormianie w trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego .......... 69
 • Działalność wydawnicza Leona Ter-Oganjana .......... 81
 • Stanisława Fleszarowa-Muskat – wątki ormiańskie .......... 93
 • Polskie podróże do Armenii .......... 101
 • Ormiańska miłość .......... 113

Author Biography

Grzegorz Pełczyński, University of Wrocław, Poland

Profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi badania nad mniejszościami narodowymi, kinem PRL, wspólnotami ewangelikalnymi oraz literaturą kresową. Wydał m.in. książki Ormianie polscy w XX wieku. Problem odrębności etnicznej (1997), Dziesiąta muza w stroju ludowym. O wizerunku kultury chłopskiej w kinie PRL (2002), Ewangelikanizm w Rosji (XIX-XX wiek) (2013, 2019), Michał K. Pawlikowski o narodach z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego (2020), Metodyści w Poznaniu w latach 1922-2022 (2022).

Pelczynski-Ormianie-w-literaturze-polskiej-Szkice

Published

May 13, 2024