Słowiańska frazeologia gwarowa III

Authors

Maciej Rak (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-0042-1406
Józef Kąś (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1519-6088

Keywords:

linguistics, dialect phraseology, philological research

Synopsis

Słowiańska frazeologia gwarowa III to wieloautorska i wielojęzyczna monografia, kolejna część cyklu (po SFG i SFG II), którego celem – jak można się spodziewać choćby na podstawie tytułu – jest opis frazemów gwarowych. Dziś z pewnej już perspektywy możemy stwierdzić, że te publikacje przynoszą językoznawstwu różne korzyści, bo też frazeologia gwarowa może być wykorzystywana w różnych celach. Jest ważna nie tylko w przypadku badań nad historią frazeologii polszczyzny ogólnej i innych języków słowiańskich, lecz także pozwala zrekonstruować frazeologię prasłowiańską. Jest też źródłem wiedzy (jako zwierciadło kultury) o dawnych wierzeniach, zachowaniach społecznych i kulturowych, obrzędach i obyczajach. Dokumentuje również kontakty językowe oraz poświadcza (jako archiwum języka) dawną leksykę i historyczne zjawiska morfologiczne. Jednym słowem, badania filologiczne, jeśli nie uwzględniają frazematyki gwarowej, nie są pełne.

Chapters

Rak-Kas-Slowianska-frazeologia-gwarowa-III

Published

June 12, 2024

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-8368-087-3

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8368-086-6