Gramatyka ormiańska (grabar – aszcharabar)

Authors

Andrzej Pisowicz
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9835-416X

Keywords:

język ormiański, gramatyka ormiańska, grabar, aszcharabar, język staroormiański, język nowoormiański

Synopsis

Książka zawiera opis struktury gramatycznej języka staroormiańskiego (grabaru) oraz równoległą prezentację dwóch współczesnych języków literackich: wschodnioormiańskiego (używanego w Republice Armenii i Iranie) i zachodnioormiańskiego (używanego przez Ormian w diasporze).

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 13
 • Wykaz skrótów .......... 14
 • Część I WIADOMOŚCI OGÓLNE O JĘZYKU I NARODZIE ORMIAŃSKIM
 • A. Zakres pojęcia „język ormiański” .......... 17
 • B. Dane liczbowe .......... 22
 • C. Pismo .......... 24
 • D. Pochodzenie narodu ormiańskiego .......... 26
 • E. Pochodzenie języka ormiańskiego .......... 29
 • Część II JĘZYK STAROORMIAŃSKI (GRABAR)
 • A. Alfabet .......... 35
 • B. Fonetyka – fonologia .......... 38
 • C. (hist.) Praormiańska przesuwka spółgłoskowa .......... 48
 • D. Morfologia – fleksja .......... 55
 • E. Morfologia – słowotwórstwo .......... 161
 • F. Wybrane zagadnienia składniowe .......... 173
 • Część III JĘZYKI NOWOORMIAŃSKIE (ASZCHARABAR)
 • A. Wiadomości wstępne .......... 191
 • B. (hist.) Zmiany w okresie poklasycznym w zakresie fonetyki .......... 193
 • C. (hist.) Krótka charakterystyka ogólnych cech rozwojowych morfologii i składni ormiańskiej w epoce klasycznej .......... 202
 • D. Jeden czy dwa języki nowoormiańskie? .......... 204
 • E. Fonetyka i fonologia. Ortografia .......... 206
 • F. Morfologia .......... 228
 • G. Słowotwórstwo .......... 449
 • H. Ogólna charakterystyka słownictwa nowoormiańskiego .......... 471
 • Bibliografia .......... 475
 • Źródła przykładów .......... 480

Published

December 17, 2014

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 20 PLN)

ISBN-13 (15)

83-7188-489-3

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

83-7188-489-3