Katalog pieczęci proboszczów śląskich kościołów parafialnych do 1419 roku

Keywords:

stamp catalog, Silesian parishes, Middle Ages

Synopsis

Jednym z głównych zadań sfragistyki jako nauki pomocniczej historii jest niewątpliwie inwentaryzacja i publikacja zabytków sfragistycznych celem dostarczenia materiału źródłowego do dalszych studiów. Realizacją tego zadania jest prezentowany katalog pieczęci proboszczów kościołów parafialnych na Śląsku w okresie przedhusyckim. Obejmuje on 77 zabytków z lat 1228-1419. Wyszczególniono w nim informacje m.in. na temat ich zachowanych odcisków, tekstu legendy, wyobrażenia napieczętnego, elementów formalnych czy bibliografii. Opisy katalogowe zawierają również komentarz na temat interpretacji pieczęci oraz jej dysponenta, a także wysokiej jakości fotografię najlepiej zachowanego odcisku. Książka prezentuje materiał niepoddawany dotąd szerszym badaniom i niewątpliwie przyczyni się do dalszych studiów nad sfragistyką kleru parafialnego na średniowiecznym Śląsku.

Chapters

  • Przedmowa .......... 7
  • Wstęp .......... 9
  • Indeks pieczęci .......... 31
  • Skróty rzeczowe .......... 35
  • Skróty bibliograficzne .......... 37
  • Zusammenfassung .......... 156
  • Indeks osobowy .......... 161
  • Indeks geograficzny .......... 166

Author Biography

Jagna Rita Sobel

Absolwentka studiów historycznych w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, członkini poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. Trzykrotna laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe na rok akademicki 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Laureatka Nagrody im. Aleksandra Gieysztora w kategorii artykuły za rok 2023. Jej zainteresowania naukowe obejmują historię ziem polskich (w szczególności Śląska) w średniowieczu oraz nauki pomocnicze historii, w tym przede wszystkim sfragistykę i dyplomatykę. Obecnie prowadzi badania nad śląską sfragistyką plebańską w średniowieczu oraz dyplomatyką i kancelarią biskupa wrocławskiego Henryka z Wierzbnej.

Sobel-Katalog-pieczeci-proboszczow-slaskich-kosciolow-parafialnych

Published

July 5, 2024