Kapitał polityczny opozycji antysystemowej w Rosji

Authors

Olga Nadskakuła-Kaczmarczyk
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-4029-9900

Keywords:

Rosja, kapitał polityczny, opozycja antysystemowa

Synopsis

Celem niniejszej pracy jest analiza zakresu możliwych ruchów i działań aktorów politycznych zaliczanych do opozycji antysysytemowej w Rosji. Czy podmioty te posiadają potencjał, by w sposób substancjalny wpływać na ośrodek władzy lub choćby zminimalizować opisaną wyżej asymetrię zasobów, decyzyjności, perspektyw? Czy istnieją sytuacje, możliwe do wykreowania, które mogą przyczynić się do poprawy ich statusu politycznego? W jakich okolicznościach aktorzy ci powinni akceptować, a w jakich podważać zasady gry politycznej narzucone przez elitę rządzącą? Odpowiedzi na te pytania są interesujące tym bardziej, iż nierzadko różnią się w przypadku poszczególnych opozycjonistów antysystemowych w Rosji.

Chapters

  • TABLE OF CONTENTS
  • 1. Wstęp .......... 13
  • 2. Kwestie terminologiczne .......... 27
  • 3. Rosyjska opozycja antysystemowa – charakterystyka .......... 63
  • 4. Strategie działania opozycji antysystemowej .......... 119
  • 5. Strategia rządzących .......... 211
  • 6. Czynniki warunkujące społeczne poparcie dla opozycji antysystemowej .......... 265
  • 7. Zakończenie .......... 285
  • Bibliografia .......... 295
  • Indeks osobowy .......... 321

Downloads

Download data is not yet available.

Published

November 14, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 27,15 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 27,15 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-006-5