Wczesny buddyzm a chan: Medytacja i wyzwolenie

Authors

Grzegorz Polak
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0001-6424-3253

Summary

W buddyzmie chan okresu dynastii Tang ponownie odżyło wiele absolutnie kluczowych elementów buddyzmu pierwotnego, które przestały być obecne w jego głównym nurcie. Istotne było zwłaszcza ponowne odkrycie paradoksalnych i egzystencjalnych aspektów medytacji, całkowicie zapoznanych w ramach klasycznego paradygmatu. Nie było to rezultatem świadomego nawiązania do tekstów wczesnobuddyjskich bądź ich ponownego odczytania. Doszło raczej do ponownego odkrycia w niezależny sposób tych samych idei.

Fragment książki

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 11
 • Zasady przywoływania tekstów źródłowych .......... 13
 • Zasady zapisu obecnych w książce wyrazów pochodzących z języków orientalnych .......... 17
 • Wstęp .......... 19
 • 1. Wprowadzenie do analizy porównawczej wczesnego buddyzmu i chan .......... 29
 • 2. Tradycyjny paradygmat medytacji i związane z nim problemy .......... 53
 • 3. Zupełnie inny rodzaj wglądu .......... 85
 • 4. Rzeczywistość i jej dekonstrukcja .......... 119
 • 5. Kwestia metody medytacji .......... 139
 • 6. Życie a medytacja .......... 167
 • 7. Medytacyjna świadomość myśli .......... 189
 • 8. Paradoksalne i egzystencjalne aspekty medytacji .......... 213
 • 9. Wnioski. Zupełnie odmienny paradygmat medytacyjno-soteriologiczny .......... 239
 • Bibliografia .......... 253
 • Indeks osobowy .......... 279
 • Indeks pojęć .......... 283

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Wczesny buddyzm a chan: Medytacja i wyzwolenie
Published
July 15, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-8138-216-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-8138-161-1