Wczesny buddyzm a chan : medytacja i wyzwolenie

Authors

Grzegorz Polak
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
https://orcid.org/0000-0001-6424-3253

Keywords:

early Buddhism, jhāna, Tang-era Chan, meditation, luminous mind, zuochan, calm, insight, cognitive science, ordinary mind, language, queguan, meditative awareness of thoughts, Visuddhimagga jhāna, apophatic state, paradigm of meditation, existential and paradoxical aspects of meditation, zuoyi, antirealism

Synopsis

W buddyzmie chan okresu dynastii Tang ponownie odżyło wiele absolutnie kluczowych elementów buddyzmu pierwotnego, które przestały być obecne w jego głównym nurcie. Istotne było zwłaszcza ponowne odkrycie paradoksalnych i egzystencjalnych aspektów medytacji, całkowicie zapoznanych w ramach klasycznego paradygmatu. Nie było to rezultatem świadomego nawiązania do tekstów wczesnobuddyjskich bądź ich ponownego odczytania. Doszło raczej do ponownego odkrycia w niezależny sposób tych samych idei.

Fragment książki

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wykaz skrótów .......... 11
 • Zasady przywoływania tekstów źródłowych .......... 13
 • Zasady zapisu obecnych w książce wyrazów pochodzących z języków orientalnych .......... 17
 • Wstęp .......... 19
 • 1. Wprowadzenie do analizy porównawczej wczesnego buddyzmu i chan .......... 29
 • 2. Tradycyjny paradygmat medytacji i związane z nim problemy .......... 53
 • 3. Zupełnie inny rodzaj wglądu .......... 85
 • 4. Rzeczywistość i jej dekonstrukcja .......... 119
 • 5. Kwestia metody medytacji .......... 139
 • 6. Życie a medytacja .......... 167
 • 7. Medytacyjna świadomość myśli .......... 189
 • 8. Paradoksalne i egzystencjalne aspekty medytacji .......... 213
 • 9. Wnioski. Zupełnie odmienny paradygmat medytacyjno-soteriologiczny .......... 239
 • Bibliografia .......... 253
 • Indeks osobowy .......... 279
 • Indeks pojęć .......... 283

Published

July 15, 2020

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 15 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 15 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-216-8

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-161-1