Świat arabski w procesie przemian : zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne

Authors

Andrzej Kapiszewski (ed)
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Keywords:

Arabian world, Morocco, Afganistan, Syria, Lebanon, Israel, identity, Near East, international relations

Synopsis

Materiały z konferencji naukowej Kraków, 27-28 kwietnia 2007 r.

Published

December 17, 2008