Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000–2018 : osobliwości funkcjonowania

Authors

Anna Jach
Jagiellonian University in Kraków
https://orcid.org/0000-0002-3748-5406

Synopsis

THE NON-GOVERNMENTAL, NON-COMMERCIAL SECTOR IN RUSSIA IN 2000–2018: PECULIARITIES OF FUNCTIONING

The main scientific objective of the study was to present the specificity of Russian non-governmental, non-commercial sector as a phenomenon of trialistic provenance in the context of a state undergoing the process of transformation without a clearly defined vector. On the basis of factors characteristic of the non-governmental, non-commercial sector such as 1. the role they can play, 2. the involvement of Russian citizens in the activities of non-governmental, non-commercial organizations, 3. the three-sector sustainable model of a modern state, 4. expectations of different structures towards the tasks that both sides – the governmental and non-governmental one – should fulfil, 5. the role of an individual in the process of shaping or functioning of civil society, 6. typology of organizational and legal forms of non-governmental organizations, it can be stated that its functioning displays particular properties, which made it possible to present a collection of peculiarities of the functioning of the non-governmental, non-commercial sector in the years 2000–2018.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • WSTĘP .......... 7
 • ROZDZIAŁ I Organizacje pozarządowego sektora niekomercyjnego jako podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Od zasady partycypacji obywatelskiej ku polityce publicznej .......... 53
 • 1. Rosyjski pozarządowy sektor niekomercyjny .......... 53
 • 2. Partycypacja obywatelska w państwie tzw. szarej strefy .......... 64
 • 3. Rosyjska polityka publiczna jako wyraz zarządzania państwem .......... 106
 • ROZDZIAŁ II Prawne i organizacyjne ramy działalności organizacji pozarządowego sektora niekomercyjnego .......... 143
 • 1. Definicje i dopuszczalne podstawowe formy organizacyjno-prawne w świetle ustawodawstwa FR .......... 150
 • 2. Właściwości prawne funkcjonowania organizacji pozarządowego sektora niekomercyjnego .......... 213
 • ROZDZIAŁ III Możliwości współpracy pozarządowego sektora niekomercyjnego z sektorem państwowym i jej elementy .......... 289
 • 1. Podstawy prawne współpracy .......... 292
 • 2. Obszary działalności organizacji niekomercyjnego sektora pozarządowego .......... 331
 • 3. Przesłanki utrudniające rozwój współpracy na linii niekomercyjny sektor pozarządowy–państwo .......... 360
 • 4. Modele interakcji pomiędzy państwem a niekomercyjnym sektorem pozarządowym .......... 376
 • ROZDZIAŁ IV Rosyjski model współpracy jako przykład synergii międzysektorowej w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego .......... 409
 • 1. Współpraca w zakresie tworzenia polityki publicznej .......... 426
 • 2. Współpraca w zakresie realizacji zadań polityki publicznej .......... 469
 • 3. Współpraca w zakresie infrastruktury i tworzenia warunków do społecznej aktywności .......... 501
 • ZAKOŃCZENIE .......... 529
 • The Non-Governmental, Non-Commercial Sector in Russia in 2000–2018: Peculiarities of Functioning .......... 549
 • Неправительственный некоммерческий сектор в России в 2000–2018 гг. Особенности функционирования .......... 601
 • Podziękowania .......... 665
 • Acknowledgements .......... 667
 • Благодарности .......... 669
 • Bibliografia / Bibliography / Библиография .......... 671
 • Indeks / Index / Индекс .......... 729
 • Wykaz organizacji / List of Organizations / Список организаций .......... 745
 • Wykaz tabel / List of Tables / Список таблиц .......... 757
 • Wykaz schematów i rysunków / List of Diagrams and Pictures / Список диаграмм и рисунков .......... 759
 • Wykaz wykresów / List of Charts / Список графо .......... 760

Downloads

Download data is not yet available.

Published

December 10, 2019

Details about the available publication format: PDF (The lowest price over the last 30 days: 53 PLN)

PDF (The lowest price over the last 30 days: 53 PLN)

ISBN-13 (15)

978-83-8138-202-1

Details about the available publication format: Hardback

Hardback

ISBN-13 (15)

978-83-8138-082-9