Identyfikacja, postawy i motywy wyborcze elektoratu Pawła Kukiza: Wybory prezydenckie 2015 roku

Authors

Kamil Pluta
Bartosz Wujec

Summary

Niniejsza książka w zamyśle autorów ma na celu zaprezentowanie kompleksowego spojrzenia na preferencje wyborcze części społeczeństwa polskiego podczas wyborów prezydenckich w 2015 r. Kompleksowe podejście, będące w opinii twórców jednocześnie novum w obszarze badań nad preferencjami politycznymi, przejawia się w tej pracy w połączeniu badań jakościowych i ilościowych.
Praca ta, łącząc w sobie obie metody, jest próbą wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu literaturę naukową. Dominującą jej część stanowią pogłębione badania ilościowe z wykorzystaniem 1284 ankiet badawczych rozdysponowanych wśród niezwykle precyzyjnie dobranej próby badawczej. Ich uzupełnieniem są zogniskowane wywiady grupowe. Okazją do podjęcia badań w przedstawionym zakresie była sytuacja związana z wyborami prezydenckimi w 2015 r. Doprecyzujmy: za przykład posłużył fenomen wyborczy Pawła Kukiza, a dokładniej wynik wyborczy osiągnięty przez tego kandydata. Sam polityk jednak nie jest przedmiotem zainteresowania autorów. Uwaga badaczy koncentruje się na jego wyborcach. W centrum zainteresowań pozostają przede wszystkim ich intencje, motywy i postawy, które skutkowały konkretnym aktem, jakim było oddanie głosu na Pawła Kukiza w I turze wyborów prezydenckich 2015 r. Książka ta podejmuje wiele zagadnień oscylujących wokół problemu zachowań i postaw wyborców tego polityka. Intencją autorów jest uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań badawczych, których wspólny mianownik stanowi pytanie: dlaczego Paweł Kukiz?

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wstęp .......... 7
 • Rola, charakterystyka i analiza wyborów prezydenckich 2015 roku w kontekście kampanii wyborczej .......... 13
 • Zarys badań w ujęciu metodologicznym .......... 47
 • Badania ilościowe – analiza, charakterystyka, interpretacja wyników .......... 67
 • Badania jakościowe – analiza i interpretacja wyników .......... 173
 • Zakończenie .......... 191
 • Aneks. Kwestionariusz badania ankietowego .......... 195
 • Bibliografia .......... 207
 • Indeks osobowy .......... 215
 • Spis tabel .......... 219
 • Spis wykresów .......... 221
 • Spis rysunków .......... 223

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Identyfikacja, postawy i motywy wyborcze elektoratu Pawła Kukiza: Wybory prezydenckie 2015 roku
Published
November 19, 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-891-5