Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

Authors

Agnieszka Czubik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dominika Dziwisz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marcin Tarnawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Synopsis

The publication which we present to the reader was prepared by the employees of the Department of the Strategy of International Relations of the Jagiellonian University, lawyers and political scientists. It presents a multifaceted approach to new, frequently controversial and incompletely solved problems associated with the protection of human rights.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • 1. Problem transferu danych osobowych w relacjach Unia Europejska – Stany Zjednoczone
 • 1.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 13
 • 1.2. Ochrona danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie .......... 18
 • 1.3. Transgraniczny przepływ danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych .......... 40
 • 1.4. Podsumowanie .......... 55
 • 2. Kontrowersje wokół przyjęcia i stosowania koncepcji „Odpowiedzialności za ochronę”
 • 2.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 59
 • 2.2. Geneza koncepcji „Odpowiedzialności za ochronę” .......... 61
 • 2.3. Przyjęcie mechanizmu „Odpowiedzialność za ochronę”. Od raportu Międzynarodowej Komisji ds. Interwencji i Suwerenności Państwa do Światowego Szczytu ONZ w 2005 r. .......... 71
 • 2.4. Operacjonalizacja „Odpowiedzialności za ochronę” .......... 80
 • 2.5. Podsumowanie .......... 92
 • 3. Big Data a prawo do prywatności
 • 3.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 97
 • 3.2. Big Data i nowe możliwości analizy danych .......... 105
 • 3.3. Prawo do prywatności i ochrona danych w erze Big Data .......... 111
 • 3.4. Big Data a potencjalne zagrożenia prawa do prywatności .......... 119
 • 3.5. Podsumowanie .......... 131
 • 4. Eksploatacja niekonwencjonalnych zasobów energii a prawa człowieka
 • 4.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 135
 • 4.2. Surowce energetyczne a prawa człowieka .......... 137
 • 4.3. Kontrowersje wokół szczelinowania hydraulicznego .......... 144
 • 4.4. Przykłady wpływu wydobycia surowców niekonwencjonalnych na prawa jednostki .......... 149
 • 4.5. Podsumowanie .......... 165
 • Bibliografia .......... 167
 • Indeks osobowy .......... 191

Published

May 10, 2020

Series

Details about the available publication format: PDF (Open Access)

PDF (Open Access)

ISBN-13 (15)

978-83-7638-878-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback

ISBN-13 (15)

978-83-7638-878-6