Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka

Authors

Agnieszka Czubik
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dominika Dziwisz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Marcin Tarnawski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Summary

Publikacja prezentuje wieloaspektowe podejście do nowych, często kontrowersyjnych i nie do końca rozwiązanych kwestii związanych z ochroną praw człowieka, a mianowicie problematyki ochrony danych osobowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, koncepcji „Odpowiedzialności za ochronę”, kwestii Big Data a potencjalne naruszenia prawa do prywatności czy społecznych aspektów wydobycia surowców niekonwencjonalnych. Analizowane zagadnienia zostały zestawione tak, by z jednej strony ukazać nowe zjawiska, z całym ciężarem politycznych i społecznych wyzwań, z drugiej natomiast, by naświetlić te, które znalazły już normatywne rozwiązania, ale ich zastosowanie w praktyce pozostawia wiele do życzenia.

Chapters

 • TABLE OF CONTENTS
 • Wprowadzenie .......... 7
 • 1. Problem transferu danych osobowych w relacjach Unia Europejska – Stany Zjednoczone
 • 1.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 13
 • 1.2. Ochrona danych osobowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie .......... 18
 • 1.3. Transgraniczny przepływ danych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych .......... 40
 • 1.4. Podsumowanie .......... 55
 • 2. Kontrowersje wokół przyjęcia i stosowania koncepcji „Odpowiedzialności za ochronę”
 • 2.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 59
 • 2.2. Geneza koncepcji „Odpowiedzialności za ochronę” .......... 61
 • 2.3. Przyjęcie mechanizmu „Odpowiedzialność za ochronę”. Od raportu Międzynarodowej Komisji ds. Interwencji i Suwerenności Państwa do Światowego Szczytu ONZ w 2005 r. .......... 71
 • 2.4. Operacjonalizacja „Odpowiedzialności za ochronę” .......... 80
 • 2.5. Podsumowanie .......... 92
 • 3. Big Data a prawo do prywatności
 • 3.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 97
 • 3.2. Big Data i nowe możliwości analizy danych .......... 105
 • 3.3. Prawo do prywatności i ochrona danych w erze Big Data .......... 111
 • 3.4. Big Data a potencjalne zagrożenia prawa do prywatności .......... 119
 • 3.5. Podsumowanie .......... 131
 • 4. Eksploatacja niekonwencjonalnych zasobów energii a prawa człowieka
 • 4.1. Zagadnienia wprowadzające .......... 135
 • 4.2. Surowce energetyczne a prawa człowieka .......... 137
 • 4.3. Kontrowersje wokół szczelinowania hydraulicznego .......... 144
 • 4.4. Przykłady wpływu wydobycia surowców niekonwencjonalnych na prawa jednostki .......... 149
 • 4.5. Podsumowanie .......... 165
 • Bibliografia .......... 167
 • Indeks osobowy .......... 191

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka
Published
May 10, 2020
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-83-7638-878-6

Details about the available publication format: Paperback

Paperback
ISBN-13 (15)
978-83-7638-878-6